BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabiński Leszek (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Development or Regress of the Systems Products' Sphere Against the Megatrends' Background of the Second Decade of the Twenty-First Century- Reflections, Attempts At Assessment
Source
Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice, 2015, nr 22, s. 121-131, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Gospodarka rynkowa, Marketing
Market economy, Marketing
Note
summ.
Abstract
In countries with a market economy, in particular the highly developed ones, the intensive development of the sphere of innovative systems products (i.e. multi-products, multi-values) takes place. In parallel, new marketing concepts evolve to support this development. However, in the twenty-first century, new challenges (i.e. megatrends), which may seriously undermine the development of these products, combined with the global crisis, are emerging. The article discusses the opportunities and threats for this development stemming from the analysed megatrends.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilińska-Reformat K. (2015), Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych, Wydawnictwo UE, Katowice.
 2. Business Tourism - the magazine (2014), promoting the achievements of Katowice in the sektor of MICE tourism.
 3. Eggers W., Macmillan P. (2014), Rewolucje rozwiązań, Poltext, Warszawa.
 4. Galbraith J.K. (1999), Godne społeczeństwo. Program troski o ludność, PTE, Warszawa.
 5. Grönroos Ch. (2004), Adopting Service Logic for Marketing, "Marketing Theory", Vol. 6 (3).
 6. Isaacson W. (2011), Steve Jobs, Insignis Media, Kraków.
 7. Kołodko G.W. (2014), Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia umiaru. G.W. Kołodko a ćwierćwiecze transformacji, Scholar, Warszawa.
 8. Kotler Ph., ed. (2014), Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa.
 9. Kotler Ph., Casilione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 10. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan L. (2012), Marketing 3.0, J. Wiley & Sons, New Jersey.
 11. Kotler Ph., Keller K.L. (2012), Marketing, Pearson, Rebis, Poznań.
 12. Kotler Ph., Kotler M. (2013), Przez marketing do wzrostu. 8 zwycięskich strategii, Rebis, Poznań.
 13. Kramer T. (1989), Rynek-Reforma-Równowaga, PWN, Warszawa.
 14. Kramer T. (1995), Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich: wyzwania i zagrożenia. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy-metody-dylematy, PTE, AE, Katowice.
 15. Kramer T. (1996), Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
 16. Kramer T. (2004), Koleje losu, Wydawnictwo AE, Katowice.
 17. Kramer T., ed. (1971), Analiza rynku, PWE, Warszawa.
 18. Lubowski A. (2013), Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać? Znak, Kraków.
 19. Matysiewicz J. (2014), Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta, Wydawnictwo UE, Katowice.
 20. Rupik K. (2013), Planowanie marketingowe przedsiębiorstw - ujęcie zintegrowane, Wydawnictwo UE, Katowice.
 21. Sadowski Z. (2013), Rozwój gospodarczy i bieda. Ekonomia dla przyszłości. IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 22. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i Metropolii [Silesia/Business Services Sector in Katowice and the Silesia Metropolis] (2014), ABSL, Katowice.
 23. Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Katowice.
 24. Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 68.
 25. Żabiński L. (2009), Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej i społeczeństwie konsumpcyjnym (refleksje nad istotą i kierunkami zastosowań), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 26. Żabiński L. (2011), Produkty systemowe a koncepcja współkształtowania wartości z konsumentem, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty.
 27. Żabiński L. (2012), Challenge of Modernisty and Marketing. Consumerism, Global Crisis, Innovations and Development, "Journal of Economics & Management", Vol. 9.
 28. Żabiński L. (2014), Teodor Kramer (1926-2014), "Ekonomista", No. 5.
 29. Żabiński L., ed. (1995), Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy-metody-dylematy, AE, PTE, Katowice.
 30. Żabiński L., ed. (2009), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, Wydawnictwo AE, Katowice.
 31. Żabiński L., ed. (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1732-1948
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu