BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajtoš Ján (Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom, Slovakia), Kotercová Tatiana (Súkromná stredná odborná škola, Bratislava, Slovakia;)
Title
Učebnice v odbornom vzdelávaní - hodnotenie didaktickej vybavenosti a obtiažnosti
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 1, s. s. 139-151, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Oświata, Pedagogika, Nauczanie, Szkoły niepubliczne
Education system, Pedagogy, Teaching, Private school
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
Autorzy opisują, niezastąpione podręczniki z zakresu kształcenia zawodowego. Oferują one wytyczne do oceny sprzętu dydaktycznego i poziom trudności podręczników oraz przykłady ocen do wykorzystania w warunkach prywatnych szkół specjalistycznych. Zwracają uwagę, że obecny stan podręczników do przedmiotów zawodowych w Republice Słowackiej nie jest na odpowiednim poziomie, a wiele podręczników nie spełnia wymagań nowoczesnych podręczników stosowanych w krajach rozwiniętych. Zaleca skupienie się na tworzeniu nowych podręczników, zwłaszcza z punktu widzenia dydaktycznego.(abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bajtoš, J. 2013: Didaktika vysokej školy. Bratislava : Iura Edition 2008.
  2. Bajtoš, J., Kotercová, T. 2014: Hodnotenie didaktickej vybavenosti učebnice. In: 8. didaktická konferencia. Dubnica na d Váhom : DTI 2014.
  3. Kmecová, I., Bajtoš, J. 2010: Didactic efficiency of the textbooks of technical education. In: Diversity unifies - Diversity in Engineering Education. Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI. Trnava 2010.
  4. Maňák, J., Knecht, P. 2007: Hodnocení učebnic. Brno : Paido, 2007.
  5. Olšavská, A. 2009: Technológia pre učebný odbor kaderník 1. časť. Prievidza : Združenie EDUCO, 2009. Průcha, J. 2009.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2009.
  6. Valent, M. 2008: Ako vytvoriť v odborných predmetoch učebný text pre žiakov. In Pedagogické rozhľady 1/2008, roč.17.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu