BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gluchmanová Marta (Ústav prírodných a humanitných vied v Košiciach, Slovakia)
Title
Starnúca spoločnosť a jej problémy
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 1, s. 213-217
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Konferencja naukowa, Ludzie starsi
Scientific conference, Elderly people
Abstract
Autorka referatu próbowała nakreślić fragmenty ważnych i ciekawych propozycji, które zostały przedstawione na seminarium, które odbyło się na zakończenie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w 2012 roku w Instytucie Filozofii ASCR, Instytut do badań naukowych, technologii i społeczeństwa zorganizowanym w dniu 30 listopada 2012 w siedzibie centrum konferencyjnego Instytutu Filozofii w Pradze.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu