BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janczak Tomasz
Title
Prawny charakter timesharingu i jego geneza w polskim systemie prawnym
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 2, s. 40-50, tab.
Keyword
Usługi turystyczne, Prawo cywilne, Umowa użyczenia, Prawo rzeczowe
Tourism services, Civil law, Lending agreement, Property law
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania instytucji prawnej timesharingu, jego genezę i miejsce w polskim systemie prawnym. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to describe legal conditioning of "timesharing". The article also describes origins and place of timesharing in the Polish legal system. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Piskozub, Timesharing jako instytucja rynku usług turystycznych, [w:] Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, Zeszyt 12 (2), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2013, s. 38.
  2. L. Stecki, Timesharing, TNOiK, Toruń 2002, s. 28.
  3. J. Sala, Formy współczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, str. 72.
  4. K. Zaradkiewicz, Timesharing - szczególny stosunek prawa rzeczowego, [w:] E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe, Tom 4, Warszawa 2012, s. 166.
  5. J. Loranc, Timesharing w polskim prawie cywilnym, "Rejent" nr 11, 2002, s. 78.
  6. M. Wełnic, Timesharing w świetle najnowszych zmian w prawie, [w:] S. Dąbrowa (red.), M. Czakowski (red.), Porządek prawno-społeczny a problemy współczesnego świata, Bydgoszcz 2011, s. 66.
  7. D. Pearce [w:] Model "Potrzeby-funkcje" w dystrybucji turystyki, [w:] Folia Turistica, Nr 25 (2) - 2011, str. 80 i następne.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu