BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczyk Barbara (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, doktorantka)
Title
Początki działalności ZAiKS-u w Polsce
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 2, s. 104-112
Keyword
Prawo autorskie, Historia
Copyright law, History
Note
streszcz., summ.
Company
Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS)
Abstract
W artykule zostały omówione okoliczności oraz przyczyny powstania Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Niniejsza praca, ukazująca jedynie fragment bogatej historii ZAiKS-u, prezentuje jego innowacyjne działania oraz problemy z jakimi przyszło się zmagać członkom Związku. Ponadto, przedstawiona została prawnicza działalność Jana Brzechwy i jego wkład w rozwój prawa autorskiego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Circumstances and reasons of establishment of the Authors and Scenic Composers Association (ZAiKS) were discussed in the article. Present work, showing only a fragment of the rich history of ZAiKS, presents innovative activities and problems that participants of the Association had to struggle with. Furthermore, Jan Brzechwa's legal activity and its contribution in copyrights development in Poland were shown. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D. Fox, Wprowadzenie, [w:] D. Fox, Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy, Katowice 2007, s. 13.
 2. D. Fox, Jarmark piosenek. Kariera piosenki w kabaretach i rewiach dwudziestolecia międzywojennego, [w:] I. Kiec i M. Traczyk (red.), W teatrze piosenki, Poznań 2005, s. 56-57.
 3. T. Żeromski, Początki ZAiKS-u, [w:] A. Marianowicz (red.), Dom pod królami. W 75-lecie ZAiKS-u, Warszawa 1993, s. 70.
 4. M. Urbanek, Brzechwa nie dla dzieci, Warszawa 2013, s. 59.
 5. J. S. Mar, Książka pamiątkowa wydana z okazji dziesięciolecia Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych "ZAiKS" (1918-1928), Warszawa 1929.
 6. K. Wroczyński, Pół wieku wspomnień teatralnych, Warszawa 1957.
 7. M. Wojdyłło, 50 lat działalności stowarzyszenia autorów, Warszawa 1968.
 8. R. Marszałek, Tworzymy i chronimy. 95 lat ZAiKS-u, 2013.
 9. T. Żeromski, ZAiKS lat międzywojennych (1918-1939), Warszawa 2009.
 10. S. Ossorya-Brochocki, Źródła dochodu i system obliczania tantiem i honorariów dla autorów i kompozytorów, Warszawa 1928.
 11. A. Marianowicz, Dom pod królami. W 75-lecie ZAiKS-u, Warszawa 1993.
 12. T. Żeromski, ZAiKS lat międzywojennych (1918-1939), Warszawa 2009, s. 30.
 13. J. Jurandot, Dzieje śmiechu, Warszawa 1959, s. 28.
 14. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 124.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu