BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walawender Diana (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, doktorantka)
Title
Inter arma silent Musae? Twórczość Powstania Warszawskiego (na podstawie wyboru Stanisława Kopfa)
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 2, s. 113-126
Keyword
Historia, Wojna Światowa II, Literatura
History, World War II, Literature
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stwierdzenie przychodzi na myśl niemal podczas każdej wojny, gdy jedyną sztuką jest sprawne posługiwanie się bronią. Mimo wszystko zdarza się, że atmosfera wojenna wyzwala w ludziach talenty poetyckie, malarskie, satyryczne. Okazało się, że te "milczące muzy" funkcjonowały jako dodatkowa oręż w walce z nieprzyjacielem. Polska twórczość podziemna została włączona do zadań, którymi zajmowało się Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej (BIP). Zaczęto organizować wieczorki, w ramach których deklamowano poezję, konkursy na piosenki i teksty poetyckie, które następnie drukowano w konspiracyjnej prasie. Coraz częściej w mieszkaniach prywatnych pokazywano teatrzyki, aranżowano koncerty, a na tajnych uczelniach kształcili się przyszli muzycy, plastycy. Podczas tych 63 dni napisano kilkadziesiąt wierszy, piosenek, zorganizowano ponad 50 spotkań estradowych z aktorami, kilka występów teatrzyku kukiełkowego dla dzieci, koncertów muzycznych, nadano kilkaset audycji Polskiego Radia, a także radiostacji Armii Krajowej "Błyskawica". W czasie Powstania Warszawskiego pojawiło się około 167 tytułów prasy powstańczej, wydrukowano kilka plakatów, serię znaczków pocztowych i innych emblematów. (abstrakt oryginalny)

Statement comes to mind almost during every war, when the only trick is efficient use of the weapon. After all, it happens that the atmosphere of war triggers in people poetic talents, painting, satirical. It turned out that these "silent muse" functioned as an additional weapon in the fight against the enemy. Polish underground work has been included in the tasks that dealt with the Bureau of Information and Propaganda of the Home Army Headquarters ( BIP ). They began to organize evenings in which recite poetry contests for songs and poetry, which were then printed in the underground press. More and more often in private homes screened theaters, concerts were arranged, and in secret university educated future musicians, visual artists. During these 63 days written dozens of poems, songs, held more than 50 meetings with actors of stage, several puppet theater performances for children, music concerts, they have been given several hundred broadcasts of Polish Radio, as well as radio Army "Lightning". During the Warsaw Uprising appeared in about 167 newspapers insurgent, printed some posters, a series of postage stamps and other emblems. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Z. Chałko, Strofy staromiejskie i wiersze inne, Nowy Jork 1977.
 2. S. Kopf, Z kamerą w powstańczej Warszawie, Warszawa 1994.
 3. S. Kopf Muzy tamtych dni. Piosenka, Poezja, Estrada, Plastyka, X Muza, Powstanie z oddali, Warszawa 1998.
 4. J. Jaworska, Polska Sztuka Walcząca 1939-1945, Warszawa 1985.
 5. T. Szewera, Niech ją wiatr poniesie, Łódź 1970.
 6. S. Tomaszewski-Miedza, Benefis konspiratora, Warszawa 1962.
 7. M. Wojewódzki, W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1944, Warszawa 1976.
 8. G. Załęski, Satyra w konspiracji 1939-1944, Warszawa 1958.
 9. W. Bartoszewski, Dni walczącej stolicy, Warszawa 2014.
 10. P. Bukalska, Sierpniowe dziewczęta, Warszawa 2014.
 11. K. Cholderski, Powstanie warszawskie. Dzień po dniu, Warszawa 2014.
 12. Dzieci 44', wstęp i oprac. J. Mirecki, Warszawa 2014.
 13. Encyklopedia Powstania Warszawskiego, pod red. P. Rozwadowskiego, Warszawa 2009.
 14. P. Gursztyn, Rzeź Woli, Warszawa 2015.
 15. A. Herbich, Dziewczyny z Powstania. Prawdziwe historie, Kraków 2014.
 16. D. Kaczyńska, Dziewczęta z Powstania, Warszawa 1993.
 17. P. Lipiński, Anoda, Warszawa 2015.
 18. J. S. Majewski, T. Urzykowski, Przewodnik po powstańczej Warszawie, Warszawa 2014.
 19. S. Ozimek, Film polski w wojennej potrzebie, Warszawa 1974.
 20. P. Rozwadowski, A. Ignatowicz, Powstanie Warszawskie, Warszawa 2014.
 21. T. Sawicki., Wyrok na miasto, Warszawa 1993.
 22. A. D. Sławińska, Przeżyłam to. Wola 1944, Warszawa 2015.
 23. B. Wachowicz, Bohaterki powstańczej Warszawy, Warszawa 2014.
 24. Warszawa walczy 1939-1945. Leksykon, pod red. K. Komorowskiego, Warszawa 2014.
 25. J. Wróblewski, Zośkowiec, Warszawa 2013.
 26. Z. Wróblewski, Z tarczą i na tarczy, Warszawa 1971.
 27. H. Zamojski, Jak wywołano Powstanie Warszawskie. Tragiczne decyzje, Warszawa 2013.
 28. I. Zembrzuska, Z Warszawą w sercu, Warszawa 1996.
 29. J. Ostaszewski, Powstanie Warszawskie [w:] Powstanie Warszawskie. Antologia tekstów nieobecnych, pod red. J. Z. Sawickiego, Toruń 20014, s. 64.
 30. G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy ZWZ-AK, http://www.polishresistance-ak.org/13 Artykul.htm (dostęp 08.12.2015 r.)
 31. J. Jaworska, Polska Sztuka Walcząca 1939-1945, Warszawa 1985, s. 35.
 32. http://dzieje.pl/postacie/stefan-starzynski (dostęp 10.12. 2015 r.)
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu