BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szarfenberg Ryszard (Uniwersytet Warszawski)
Title
Teoria polityki społecznej i dydaktyka akademicka
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Polityka społeczna: badania, dydaktyka, rozwój, 2008, s. 175-185
Keyword
Nauki społeczne, Polityka społeczna, Dydaktyka
Social sciences, Social policy, Teaching
Abstract
Wbrew opiniom o braku teorii polityki społecznej, przedmiot pod taką nazwą funkcjonuje od 1987 r. w programie studiów dziennych realizowanym w Instytucie Polityki Społecznej (IPS). Autor zaliczył go jako student, a następnie po podjęciu pracy w IPS prowadził ćwiczenia w tym zakresie od połowy lat 90., a od roku akademickiego 2005/2006, w stanie wyższej konieczności, stał się jego wykładowcą. Refleksyjne spojrzenie na ten okres i perspektywy rozwoju przedmiotu, który został umieszczony w standardach kształcenia na reaktywowanym kierunku studiów wyższych w zakresie polityki społecznej, to główne wątki, jakie zostaną poruszone poniżej. W szczególności zostaną przedstawione refleksje na temat rozumienia pojęcia "teorii polityki społecznej" oraz wynikających stąd koncepcji struktury i logiki treści programowych przedmiotu. Wspomniane zostaną również problemy dydaktyki w tym zakresie, związane m.in. z niedostępną w języku polskim literaturą, brakiem podręczników akademickich oraz trudnością tematyki zarówno dla studentów, jak i dla młodych dydaktyków. Ponadto zostanie nakreślona strategia łagodzenia tych braków. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Deacon A.: Perspectives on Welfare. Buckingham 2002.
 2. DiNitto D.M.: Social Welfare Politics and Public Policy. Boston 2003.
 3. Dolgoff R., Feldstein D.: Understanding Social Welfare. Boston 2000.
 4. Doyal L., Gough I.: A Theory of Human Need. New York 1991.
 5. Dzionek-Kozlowska J.: Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu. "Krytyka Polityczna" 2007, nr 13.
 6. Fitzpatrick T.: Welfare Theory: An Introduction i New Theories of Welfare. Basingstoke 2001, 2005.
 7. Forder A.: Concepts in Social Administration: A Framework for Analysis. London 1974.
 8. Habermas J.: Kryzys państwa dobrobytu i wyczerpywanie się energii utopijnych. Colloquia Communia 4-5/27-28/1986.
 9. Hewitt M.: Welfare and Human Nature: The Human Subject in Twentieh-Century Social Politics. Basingstoke 2000.
 10. Krauz-Mozer B.: Teorie polityki. Warszawa 2005.
 11. Leonard P.: Postmodern Welfare: Reconstructing an Emancipatory Project. London 1997.
 12. Marynowicz-Hetka E.: Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa 2006.
 13. Midgley J., Tracy M.B., Livermore M.: The Handbook of Social Policy. Thousand Oaks 2000.
 14. Pinker R.: Social Theory and Social Policy. London, s. 5. Plant R., Lesser H., Taylor-Gooby P.: Political Philosophy and Social Welfare: Essays on the Normative Basis of Welfare Provision. London 1980.
 15. Powell M., Hewitt M.: Welfare State and Welfare Chang. Buckingham 2000.
 16. Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych. Red. Q. Skinner. Lublin 1998.
 17. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. Red. R.E. Goodin, Ph. Pettit. Warszawa 1998.
 18. Rajkiewicz A.: Słowo wstępne. W: Polityka społeczna. Red. A. Rajkiewicz. Warszawa 1973.
 19. Social Problems and Welfare Ideology. Red. N. Manning. Aldershot 1985.
 20. Spicker P.: The Welfare State: a General Theory. London 2000.
 21. Szarfenberg R.: Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa 2006.
 22. Szatur-Jaworska B., Rysz-Kowalczyk B.: Od redaktorek. W: Wokół teorii polityki społecznej. Red. B. Szatur-Jaworska, B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa 2003.
 23. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków 2007.
 24. Taylor-Gooby P.: The Empiricist Tradition in Social Administration. "Critical Social Policy" 1981, Vol. 1, No 2.
 25. Von Beynie K.: Współczesne teorie polityczne. Warszawa 2005.
 26. Weale A.: Political Theory and Social Policy. New York 1983.
 27. Williams F.: Social Policy: A Critical Introduction. Cambridge 1989.
 28. Włodarczyk C.: Polityka społeczna między konkretem a generalizacją. W: Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Red. J. Danecki, J. Auleytner. Warszawa 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu