BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bański Jerzy (Polska Akademia Nauk)
Title
Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena
The Self-Government Units Websites in Small Towns -Analysis and Evaluation
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 59-72, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Samorząd terytorialny, Internet, Witryny internetowe, Gmina, World Wide Web (WWW)
Local government, Internet, Internet websites, District, World Wide Web (WWW)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza i ocena oficjalnych witryn internetowych jednostek samorządu terytorialnego z siedzibą w małych miastach, tj. liczących mniej niż 10 tys. mieszkańców. Wybrano do badań 25 stron WWW urzędów miast i gmin z obszaru województw: lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskie-go. Do oceny stron wykorzystano wybrane kryteria (26 spośród 40) stosowane w Wielokryterialnym Systemie Oceny Serwisów Internetowych (Website Attribute Evaluation System - WAES) opracowanym przez międzynarodowy zespół Cyberspace Policy Research Group. Badano przede wszystkim dostępność informacji, interaktywność i przejrzystość witryn internetowych.(abstrakt oryginalny)

The websites of local administrative units were analyzed and evaluated in this paper. 25 websites of community offices in small towns (population below 10 thous.) were selected for research. They are located in the following voivode-ships: lubelskie, lubuskie, mazowieckie, wielkopolskie and zachodniopomorskie. For the websites assessment selection of 26 (from 40) criteria was used. These criteria were used in Website Attribute Evaluation System - WAES which was created by an international team Cyberspace Policy Research Group. Accessibility and interactivity of the websites were examinated in particular.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu, 2004, PENTOR, Warszawa.
  2. Kulisiewicz T., Kulągowski S., 2005, Administracja publiczna w sieci 2004, eGov.pl, Warszawa.
  3. Owsiński J., Pielak A., 2004, Web-based functionality of Polish self-governmantal units and its effectiveness in promoting the development of rural areas, [w:] J. Bański (red.), Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region, ERDN, 2, IERiGŻ, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 119-132.
  4. Pielak A., 2005, Witryny internetowe samorządów mazowieckich - analiza i ocena, maszynopis.
  5. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce, 2004, ARC Rynek Opinia, MNil, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu