BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Konrad Ł. (Polska Akademia Nauk)
Title
Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej - analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej
Small Towns in Agricultural and Non-Agricultural Space - Comparative Analysis of Socio-Economic Condition
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 73-84, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Miasto, Analiza przestrzenna, Obszary wiejskie, Sytuacja gospodarcza, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
City, Spatial analysis, Rural areas, Economic situation, Social and economic conditions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na początku pracy zdefiniowano następujące pojęcia - "małe miasta", "przestrzeń rolnicza" i "sytuacja społeczno-gospodarcza". Następnie porównano sytuację społeczno-gospodarczą małych miast z sytuacją w miastach z innych kategorii wielkościowych. Kolejnym krokiem była analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej małych miast zlokalizowanych w przestrzeni rolniczej i nierolniczej.(abstrakt oryginalny)

The paper concerns socio-economic condition of small towns located in agri-cultural and non-agricultural space. Towns of population under 10 thousands were analysed as the small towns. There were 478 small towns in Poland in 2003 and 2,2 millions residents lived there all-in. Agricultural space was defined according to the previous research and small towns were divided into two groups: those located in agricultural and non-agricultural space. Then the socio-economic condition of small towns was compared with the socio-economic condition of other towns, based on twelve-criteria index. Next step was comparative analysis of small towns located in agricultural and non-agricultural space. The analysis showed that there is no significant difference between the socio-economic condition of small towns and other towns, as well as between small towns in agricultural and non-agricultural space.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagiński E., 1998, Male miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 2. Bański J., Czapiewski K., 2004, Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej -ujęcie regionalne, [w:] S. Ciok, D. Unicki (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 8/1, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 285-298.
 3. Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolniczo działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 57-73.
 4. Czapiewski K., 2005, Spatial co-occurrence of agricultural areas and regions of social exclusion, [w:] T. Komornicki, K. Czapiewski (red.), Central and Eastern Europe: Changing Spatial Patterns of Human Activity, EUROPA XXI, 12, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 39-52.
 5. Czapiewski K., 2006, Obszary rolnicze - obszarami sukcesu? (w druku w Wydawnictwie UAM).
 6. Janc K., Czapiewski K., 2005, Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, [w:] B. Głębocki, U. Kaczmarek (red.), Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 8, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 69-84.
 7. Kwiatek-Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 8. Parysek J. J., Wojtasiewicz L" 1979, Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN, PWN, Warszawa.
 9. Regulski J., 1980, Rozwój miast w Polsce, Warszawa, PWN.
 10. Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, UAM, Toruń.
 11. Szymańska D., 1992, Male miasta województwa toruńskiego i włocławskiego w ujęciu kontinuum miejsko-wiejskiego, Czasopismo Geograficzne, 63, 1, s. 91-98.
 12. Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., 2005, Problematyka małych miast w Polsce w świetle literatury [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK, 220, KPZK PAN, Warszawa, s. 21-36.
 13. The Role of Small and Medium-Sized Town, 2006, www.espon.eu.
 14. Wilkin J., 2005, Lepszy świat - polska wieś za 25 lat, [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 41-44.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu