BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Danuta (Państwowy Instytut Badawczy)
Title
Infrastruktura społeczna w rozwoju małych miast
Social Infrastructure in Development of Small Towns
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 87-96, tab., bibliogr. 4 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Zmienna objaśniana, Infrastruktura społeczna, Rozwój miasta, Miasto, Programy rozwoju miasta, Rozwój lokalny
Endogenous variable, Social infrastructure, City development, City, City development programs, Local development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono infrastrukturę społeczną jako główny czynnik rozwoju małych miast. Określono dostępność przestrzenną i społeczną podstawowych placówek z zakresu infrastruktury społecznej, jak również poziom jej rozwoju, a także relacje między poziomem jej rozwoju a wielkością miast. Wykazano istnienie zależności między poziomem rozwoju infrastruktury społecznej a sytuacją demograficzną i gospodarczą miast.(abstrakt oryginalny)

The paper presents problems of social infrastructure in small towns in context of social and economic development relationships. Two areas have been distin-guished: • present state of the social infrastructure in the small towns, • role of the social infrastructure in increasing attractiveness of small towns from the viewpoint of quality of human factor which influence making use of endogenous potential for development. The mechanisms of social infrastructure development are related to microeconomic factors (population and financial situation of small towns). A great number of those towns face difficulties in maintaining properly shaped objects of the social infrastructure and in responding to the challenges related to the open character of the economy. The social infrastructure plays more and more important role in the structure of employment and of economic activity.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału kraju ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4.
  2. Kołodziejczyk D., 1993, Infrastruktura społeczna wsi - stan i zróżnicowanie przestrzenne. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, 347, IERiGŻ, Warszawa.
  3. Kroszel J., 1990, Infrastruktura społeczna w polityce społecznej, Instytut Śląski, Opole.
  4. Podoski K., 1978, Infrastruktura społeczna w Polsce stan i perspektywy, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu