BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Sławomir (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Title
Starzenie się ludności małych miast i obszarów wiejskich w Polsce na tle pozostałych jednostek osadniczych
Population Ageing of Poland's Small Towns and Rural Areas Against Middle and Large Towns
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 113-125, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Rozkład przestrzenny, Starzenie się społeczeństw, Proces starzenia się ludności, Struktura demograficzna, Obszary wiejskie, Miasto
Spatial distribution, Ageing of the population, Process of people ageing, Demographic structure, Rural areas, City
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono stan zaawansowania i dynamikę procesu starzenia się ludności w małych miastach i na obszarach wiejskich Polski na tle miast średnich i dużych. Do analizy wykorzystano udział ludności w wieku 65 lat i więcej, indeks starości demograficznej oraz wskaźnik starzenia się demograficznego Wsi, Podjęto próbę dokonania typologii obszarów zagrożonych starością demograficzną uwzględniając także wskaźnik dynamiki zaludnienia i wykorzystując metodę tablicy znaków.(abstrakt oryginalny)

The article aimed at the presentation of spatial distribution of population age-ing in small towns and rural areas against middle and large towns in new social-economic reality in Poland. An attempt was taken to make a typology of ageing in small towns and rural areas, including population dynamics. The basis of the analysis was intercensal period 1988-2002. Urban areas were divided according to their size into very small (with population less than 5 thous.), small (population between 5 and 20 thous.), middle (population between 20 and 100 thous.) and large (population 100 thous. and over). In 2002 the highest level of ageing was observed in rural areas located in north-eastern part of Poland. Among urban areas relatively high level of ageing was recorded in small towns. The highest dynamics of ageing process occurred in Podlasie region and in towns of different size. Presented typology of population ageing showed that small towns were mainly characterised by middle ageing hazard (type D) similar to middle towns, while rural areas prevailed in type E (with depopulation, low dynamics of ageing and high level of ageing). The distribution of large towns was completely different in this typology, they concentrated in types A and B with the highest ageing hazard.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Długosz Z. 1997, Stan i dynamika starzenia się ludności Polski, Czasopismo Geograficzne, 68 (2), s. 227-232.
  2. Frątczak E., 2002, Proces starzenia się ludności Polski, Studia Demograficzne, 2, 142, s. 3-28.
  3. Kurek S., 2003, The spatial distribution of population ageing in Poland in the years 1988-2001, Bulletin of Geography, 2, UMK, Toruń, s. 65-76.
  4. Kurek S., 2004, The population ageing process against vital statistical changes in Polish towns, Bulletin of Geography, 3, UMK, Toruń, s. 83-96.
  5. Potrykowska A., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce, Przegląd Geograficzny, 75, s. 41-59.
  6. Runge J., 1992, Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 140.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu