BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jażewicz Iwona (Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk)
Title
Rola małych miast w przestrzeni rolniczej pomorza środkowego
The Role of Small Towns in Agricultural Space of Central Pomerania
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 159-172, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Miasto, Region rolniczy
City, Agricultural region
Note
streszcz., summ.
Country
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstract
W niniejszej publikacji podjęto próbę przedstawienia zachowania małych miast Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej, z uwzględnieniem ich przeszłości gospodarczej. Szczegółowej analizie poddano jednostki miejskie położone w przestrzeni rolniczej. Zarysowano przy tym zmiany ich płaszczyzny funkcjonalnej, wskazano na przyczyny tych przemian oraz ich skutki społeczno-ekonomiczne.(abstrakt oryginalny)

The important place in the regional net of settlement occupies subsystem of small towns. In 2005 they instituted 82,1% of the set of municipal units of former Słupsk and Koszalin voivodeships. Small towns are differentiated in regard of demographic and administrative conditions. Six towns has a status of municipalities - that means towns which do not constitute common administrative unit with surrounding rural area, they are over local centres, whereas the other towns constitute together with their rural background common economical fields. In this thesis the main attention was paid to these units, which are situated in the background of the stateowned agriculture, where 70% of agricultural land was up to state-run sector (Barwice, Biały Bór, Bobolice, Polanów). Because of their localization, they were the towns of service and agricultural functions.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Heffner K., 2005, Czynniki rozwoju obszarów wiejskich - rola małych miast, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 299-327.
  2. Jasiulewicz M., 1999, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Koszalin.
  3. Jażewicz I., 2000, Przemiany funkcji małych miast Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej, rozprawa doktorska, Akademia Pedagogiczna, Kraków.
  4. Pączka S., 1967, Z problematyki badań ośrodków i funkcji lokalnych, [w:] Ośrodki lokalne. Materiały z konferencji, Uniwersytet Łódzki, s. 18-31.
  5. Rajman J., 1977, Miejsce małych miast w systemie osadniczym województwa opolskiego w latach 1950-1970, Studia Śląskie, 31, s. 361-377.
  6. Rydz E., 1981, Miejsce małych miast w systemie osadniczym Pomorza Środkowego, Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, 2, s. 53-70.
  7. Rydz E., 2006, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu