BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wesołowska Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Bełżyce - małe miasto na tle gminy i aglomeracji lubelskiej
Socio-Economic Analysis of Bełżyce - a Small Town in the Lublin Agglomeration
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 199-210, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Miasto, Aglomeracje miejskie, Funkcje miasta
City, Urban agglomerations, Town function
Note
streszcz., summ.
Country
Region lubelski
Abstract
Artykuł opisuje jedno z małych miast aglomeracji lubelskiej - Bełżyce. Przedstawiane materiały mają ukazać stan współczesny i kierunki rozwoju tego miasta. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób małe miasto pozostające w zapleczu dużego ośrodka miejskiego zareagowało na zachodzące przemiany ustrojowo-gospodarcze. Analiza objęła również zagadnienia dotyczące planów młodzieży na przyszłość i ich opinii na temat zachodzących zmian.(abstrakt oryginalny)

The paper presents Bełżyce - one of the small towns within the agglomeration of Lublin. It depicts contemporary state of the town as well as its potential directions of development. The author tries to answer following question: what is the impact of transformations of the 90. on such a town like Bełżyce which is additionally located on the background of a big town - Lublin. The analysis concerns also plans for the future of Bełżyce young people and their opinions on current changes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Sołdra-Gwiżdż T., 1997, Młodzież w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, [w:] T. Soldra-Gwiżdż (red.), Młodzież - wykształcenie, praca. Dylematy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
  2. Strategia rozwoju gminy Bełżyce, 2004.
  3. Strategia rozwoju województwa lubelskiego, 2002.
  4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce, 1999.
  5. Turski R., Uziak S., Zawadzki S., 1994, Schematyczna mapa gleb Lubelszczyzny, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
  6. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bełżyce na lata 2005-2013, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu