BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie regionalne środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich i jego wpływ na produkcję rolną
Regional Differences in the Natural Environment of Rural Areas and its Effect on Agricultural Production
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2007, t. 12, s. 33-40, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Rural Studies
Issue title
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich=Environmental Conditioning of Rural Areas Development
Keyword
Środowisko przyrodnicze, Obszary wiejskie, Produkcja rolna, Zróżnicowanie regionalne
Natural environment, Rural areas, Agricultural production, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zróżnicowanie regionalne środowiska przyrodni-czego w Polsce w układzie województw i jego wpływ na produkcję rolną. Klasyfikację przeprowadzono za pomocą metody składowych głównych. W wyniku obliczeń wyodrębniono 4 klasy wg kryterium korzystnego lub niekorzystnego wpływu środowiska przyrodniczego na produkcję roślinną i zwierzęcą.(abstrakt oryginalny)

Surveying, cadastre and land consolidation in rural areas as well as the management of agricultural space should be adjusted to meet the principles of sustainable development. Differences in the natural environment must be taken into consideration to make the best farming use of its assets. An assessment of the effect of the natural environment on agricultural production was performed by voievodships. The method employed in the classification was that of principal components involving 15 variables connected with the natural environment and agricultural production. Two principal components were distinguished, which were interpreted as affecting vegetable and animal production. On their basis the voievodships were arranged in four classes. In four voievodships the effect of the natural environment on both types of production was unfavourable, in five favourable, in three it was favourable for vegetable production, and in favour of animal production. Generally, the state of the environment can be said to be beneficial for agricultural production.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baldock D., Lowe P., 2000, Intergration of environmental objectives into agricultural policy making [w:] F. Brouwer, P. Lowe (red.), CAP regimes and the European Countryside, CAB International, Wallingford.
  2. Ochrona środowiska, 2006, GUS, Warszawa.
  3. Parysek J. J., Ratajczak W., 2002, Analiza składowych głównych, jej korzyści i ograniczenia z punktu widzenia badań geograficznych [w:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 61-75.
  4. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2006, GUS, Warszawa.
  5. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, 2000, Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu