BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Danuta (Państwowy Instytut Badawczy)
Title
Kierunki przekształceń struktury użytkowania ziemi a rozwój obszarów wiejskich
Direction of Structure of Agricultural Land Conversion and Development of Rural Areas
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2007, t. 12, s. 61-71, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Rural Studies
Issue title
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich=Environmental Conditioning of Rural Areas Development
Keyword
Użytki rolne, Rozwój obszarów wiejskich, Obszary wiejskie, Urbanizacja, Zalesianie gruntów rolnych, Rozwój zrównoważony
Agricultural land, Rural development, Rural areas, Urbanisation, Afforestation of agricultural land, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie procesu konwersji użytków rolnych w rozwoju obszarów wiejskich. Szczególną uwagę zwrócono na urbanizację użytków rolnych. Oceny dokonano w gminach położonych w aglomeracji i poza aglomeracją.(abstrakt oryginalny)

The objective of this study was to investigate to what extent the land withdra-wal from agriculture to non-agricultural purposes influences the efficiency of rural space performance. In this case the efficiency is interpreted as a measure of rationality and economy at settling and use of land, assuming harmonization of joint economic, social, spatial and environmental objectives. Importance of agricultural land conversion in the process of rural development is outlined mainly by acceleration of positive changes in local structures. Such changes should be considered as an important factors shaping the socio-economic pro-cesses towards sustainable development.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartimiuk A., 2003, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku. Laguna T., (red.), 2004, Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, t. 2, Wyd.
  2. Ekonomia i Środowisko, Białystok. Gaczek W.M., 2003, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
  3. Kukliński A., 1980, Gospodarka przestrzenna i studia regionalne, Biluletyn KPZK PAN, 111, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny Województw, 2006, GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu