BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczak Michał (Politechnika Gdańska)
Title
Kompetencje "miękkie" kandydatów uczestniczących w procedurze selekcji pracowników w opinii rekruterów
Soft Skills Assessment during Recruitment Process in Recruiter's Opinion
Source
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2015, nr 4, s. 27-34, tab., bibliogr. 18 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Keyword
Kompetencje pracownicze, Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna
Employees competencies, Employee recruitment, Personnel selection
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problematykę oceny kandydatów ubiegających się o pracę, w opinii rekruterów, wraz ze wskazaniem kompetencji "miękkich", które są szczególnie cenione oraz metod selekcji, które wykorzystywane są obecnie najczęściej w celu ich weryfikacji. Część empiryczna tekstu odwołuje się do wyników badania jakościowego zrealizowanego w oparciu o technikę wywiadu otwartego, przeprowadzonego wśród profesjonalnych rekruterów, uczestniczących w procesie selekcji pracowników do przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The main problem of this article is a try to explore the way that recruiters consider candidates performance during recruitment process, their competences, "soft skills", what features they find as valuable and which selection methods currently are the most popular. Empirical part of text is based on data gained from qualitative research, concretely from an interview carried out among professional recruiters who participate in candidates selection process in companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argyle M. (1999): Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Armstrong M. (2011): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.
 3. Dale M. (2012): Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.
 4. Filipowicz G. (2004): Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa, PWE, s. 11-45.
 5. Jamka B. (2000): Dobór pracowników. W: Sajkiewicz A. (red.) Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika. Warszawa, Wydawnictwo Poltext, s. 147.
 6. Jaremczuk K. (2012): Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa.
 7. Król H., Ludwiczyński A. (2011): Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Kvale S. (2010) Prowadzenie wywiadów. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 153-165.
 9. Leśnikowska-Marciniak M., Marciniak J. (2013): Pozyskiwanie pracowników - rekrutacja. [w:] Meritum HR. Warszawa, Wolter Kluwer Polska SA, s. 207.
 10. Ludwiczyński A. (2006): Alokacja zasobów ludzkich w organizacji. [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału społecznego w organizacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 208.
 11. Maxim L.A., Nowicki S.J. (2003): Developmental associations between nonverbal ability and social competence. "Facta Universitatis", nr 2, s. 745-758.
 12. Miles M.B., Huberman A.M. (2000): Analiza danych jakościowych. Białystok, Trans Humana.
 13. Pocztowski A. (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody. Warszawa, PWE.
 14. Rokita J. (2003): Organizacja ucząca się. Katowice, Wydawnictwo AE, s. 111-113.
 15. Sławecki B. (2011): Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy. Warszawa, C.H. Beck, s. 104-105.
 16. Smółka P. (2008): Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 17. Sutherland J., Canwell D. (2007): Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Woźniak J. (2013): Rekrutacja. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, s. 7, 59, 215.
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu