BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodnicki Kamil (Politechnika Gdańska)
Title
Zastosowanie koncepcji Design Thinking w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
Application of Design Thinking Approach in Functioning of Enterprises
Source
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2015, nr 4, s. 35-45, rys., bibliogr. 19 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Keyword
Proces projektowania, Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Polityka badawczo-rozwojowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Myślenie projektowe
Design process, R&D in the enterprise, R&D policy, Enterprise competitiveness, Design thinking
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej rywalizują ze sobą w walce o klienta, wykorzystując do tego różne techniki. Jedną z takich technik jest koncepcja myślenia projektowego (Design Thinking). W artykule przybliżono istotę Design Thinking oraz dokonano szczegółowego opisu działań w ramach poszczególnych etapów. Wskazano kluczowe czynniki powodzenia przedsięwzięcia oraz główne techniki pozyskiwania informacji. (abstrakt oryginalny)

Modern companies increasingly compete with each other in the fight for customers using the different techniques. One such technique is the concept of design Design Thinking. The article brought closer to the essence of Design Thinking and made detailed description of activities within each step. Identified key success factors of the project and main techniques to obtain information. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J. (1990): Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. Warszawa, PWE.
 2. Brown T. (2008): Design Thinking. Harvard Business Review, June.
 3. Brown T. (2009): Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York, HarperCollins Publishers, 25.
 4. Curedale R.A. (2013): Design Thinking: process and methods manual. Design Community College, United States.
 5. Drucker P.F. (2002): They're Not Employees, They're People. Harvard Business Review.
 6. Galer S. (2013): Design Thinking in Action. http://news.sap.com/design-thinking-inaction/, data dostępu: 12.01.2016.
 7. Hollins B., Shinkins S. (2009), Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie. Warszawa, PWE.
 8. Leifer L. (red.), Plattner H., Meinel Ch. (2011): Design Thinking: Understand - Improve - Apply, Springer.
 9. Lockwood T. (2010), Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience and Brand Value, Allworth Press 3rd edition, United States.
 10. Najder-Stefaniak K. (2010): Wstęp do innowatyki. Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
 11. Plattner H. (2010): Bootcamp bootleg. Institute of Design at Stanford, Stanford.
 12. Rowe P.G. (1987): Design Thinking. MIT Press.
 13. Rudkin Ingle B. (2015): Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Gliwice, Helion.
 14. Serafiński B. (2009): Design Thinking - Myśl Rozwiązaniami! Think Tank Magazine, nr 2. http://www.touch-ideas.com/PDF/design-thinking.pdf, data dostępu: 12.01.2016.
 15. Serrat O. (2010): Design Thinking, Knowledge Solutions.
 16. Waters D. (2001): Zarządzanie Operacyjne. Towary i usługi. Warszawa, PWN, s. 105.
 17. Wawak S.: https://wawak.pl/pl/content/podejscie-procesowe, data dostępu: 12.01.2016.
 18. www 1: http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/#geneza, data dostępu: 14.11.2015.
 19. www 2: http://dschool.stanford.edu/dgift/ data dostępu: 14.11.2015.
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu