BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miller Adrian (Politechnika Gdańska)
Title
Ulgi dotyczące energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o OZE
Relief for Electricity for Energy-Intensive Enterprises on the Basis of Amendments to the Law on Excise Tax and the Law on RES
Source
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2015, nr 4, s. 47-56, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Keyword
Energia elektryczna, Odnawialne źródła energii, Podatek akcyzowy, Regulacje prawne
Electric power, Renewable energy sources, Excise tax, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było zebranie informacji dotyczących mechanizmów, które pozwolą odbiorcy na ograniczenie ekonomicznego kosztu energii elektrycznej. Przedstawiono dwie kategorie ulg wprowadzonych przez polski rząd z których będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa stosujące energochłonne technologie, zakłady energochłonne oraz odbiorcy przemysłowi w 2016 roku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to gather information on the mechanisms that will reduce the economic cost of electricity recipient. The author presents two categories of incentives introduced by the Polish government, which will benefit companies implementing energy-intensive, energy-intensive companies and industrial customers in 2016. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. - O odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478).
  3. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2015 r. - w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
  6. Green Energy Poland (2011): Zielone certyfikaty - mechanizm działania, cena, zasady obrotu.
  7. Miller A. (2014): Analiza świadectw pochodzenia energii elektrycznej z Odnawialnych źródeł energii na przełomie lat 2005-2014; Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, GSW.
  8. PwC Polska (2015): Jak oszczędzać na energii elektrycznej - nowe zwolnienia od akcyzy i ulga dla przedsiębiorstw energochłonnych, Webinarium www.pwc.pl [online: 02.09.2015 r.].
  9. Kaliś H. (2015): Nie tylko najwięksi polscy odbiorcy przemysłowi mogą poprawić konkurencyjność swoich produktów, www.cire.pl [online: 02.09.2015 r.].
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu