BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obidziński Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ czynników społeczno-demograficznych na finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce w długim okresie
The Impact of Socio-Demographic Factors on Financing of the Health Care System in Poland in the Long Term
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 78, s. 43-52, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Wybrane problemy finansów
Keyword
Opieka zdrowotna, Emerytury, Starzenie się społeczeństw, Finansowanie ochrony zdrowia
Health care, Pensions, Ageing of the population, Health care financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - artykuł stanowi wstęp do badań nad długofalowymi konsekwencjami procesów demograficznych i społecznych w obszarze opieki zdrowotnej w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie wyzwań stojących przed systemem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście nieuchronnych przemian społeczno-demograficznych. Metodologia badania - w pracy przedstawiono modele służby zdrowia, prognozy demograficzne oraz dane epidemiologiczne. Wynik - na podstawie efektów użytych metod badawczych sformułowano wyzwania związane z finansowaniem systemu opieki zdrowotnej. Oryginalność/wartość - oryginalny wkład autora polega na uwzględnieniu w modelowaniu demograficznym czynników epidemilogicznych. (abstrakt oryginalny)

Goal - The article is an introduction to the study of long-term consequences of demographic and social processes in the area of health care in Poland. The aim of the study is to present the challenges facing the system of financing health care services in the context of the inevitable socio-demographic changes. Research Methodology - The paper presents models of health, demographic projections, and epidemiological data. Result - Based on the results of research methods used were formulated challenges of financing the health care system. Originality/value - The original contribution of the author is to take into account the epidemiological factors in demographic modeling. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego (2003), red. J. Pociecha, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
  2. Holzer J. (2005), Demografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok (2014), Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
  4. Obidziński P. (2010), Metody ilościowe w badaniu zmian czynników otoczenia systemu emerytalnego na zapotrzebowanie funduszu rezerwy demograficznej, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin.
  5. Pakulski M. (2012), Wyzwania stojące przed systemem finansowania świadczeń opieki zdrowotnejz perspektywy zmian społecznychi demograficznych, wystąpienie na konferencji "Health Systems in Transition - Zarys systemu ochrony zdrowia, Polska", Warszawa.
  6. Paszkowska M. (2006), Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych państwach UE, "e-Finanse" nr 1.
  7. Polska: Zarys systemu ochrony zdrowia (2012), NFZ, Warszawa.
  8. Population Ageing in Europe. Facts, Implications and Policies (2014), European Commission, Bruxelles.
  9. Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.78-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu