BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusze indeksowe a fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Index Funds and Exchange-Traded Funds on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 78, s. 55-74, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wybrane problemy finansów
Keyword
Fundusze ETF, Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne
Exchange Traded Fund (ETF), Capital market, Investment funds
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - próba oceny skuteczności funduszy indeksowych oraz funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie. Metodologia - obliczenie błędu naśladowania dla funduszy indeksowych i funduszy ETF w latach 2010-2015. Wynik - fundusze ETF są nowym instrumentem finansowym na polskim rynku kapitałowym, który pojawił się na GPW po raz pierwszy we wrześniu 2010 roku. Obecnie notowane są trzy ETF (na WIG20, DAX oraz S & P 500). Podstawowe zalety ETF to: wysoka płynność, prostota i przejrzystość instrumentu, niskie koszty zarządzania i dość wierna replikacja indeksu. Na dziś na polskim rynku funkcjonuje jedynie 7 funduszy indeksowych, które replikują mWIG40, WIG20lev i WIG20short. Fundusze te osiągały zazwyczaj gorsze o kilka punktów procentowych wyniki niż replikowane indeksy. Oryginalność - ze względu na fakt, że rynek funduszy indeksowych i ETF w Polsce jest niezwykle młody i mało zróżnicowany, badania nie były prowadzone dla polskiego rynku kapitałowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to characterize index funds and exchenge-traded funds on the Warsaw Stock Exchange and assessment of their efficiency. Methodology - Calculation of tracking error for the index funds and ETF in the years 2010-2015. Findings - ETF is a new financial instrument on the Polish market, which was introduced in September 2010. Currently there are three ETFs - ETF WIG20, ETF DAX and ETF S&P 500. The basic advantages of ETF are: high liquidity, simplicity and clarity of the instrument, low cost and small deviations from the benchmark. At the moment there are only 7 index funds on the Polish market. They cover mWIG40, WIG20lev and WIG20short indices. The funds do not follow closely indices: they usually underperforms market by several percent points. Originality - This market in Poland is at very early stage of their development. Studies have not been conducted for the Polish capital market so far. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. altustfi.pl (20.06.2015).
 2. Dankowski K. (2008), Fundusze ETF na trudne czasy, biznes.interia.pl (20.06.2015).
 3. etf.com.pl (20.06.2015).
 4. Miziołek T. (2013), Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe (2009), red. K. Gabryelczyk, C.H. Beck, Warszawa.
 6. quercustfi.pl (20.06.2015).
 7. "Rocznik Giełdowy" (2015), www.gpw.pl (20.06.2015).
 8. Vardharaj R., Fabozzi F.J., Jones F.J. (2004), Determinants of Tracking Terror for Equity Portfolios, "Journal of Investing" vol. 13, no. 2.
 9. www.gpw.pl (20.06.2015).
 10. www.ipopematfi.pl (20.06.2015).
 11. www.stooq.com (20.06.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.78-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu