BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Aneta (Silesian University of Technology, Poland)
Title
The Cost of Capital in the Effectiveness Assessment of Financial Management in a Company
Source
Oeconomia Copernicana, 2016, vol. 7, nr 2, s. 317-329, bibliogr. 34 poz.
Keyword
Kapitał, Zarządzanie finansami, Koszt kapitału, Efektywność zarządzania, Ocena efektywności, Wartość przedsiębiorstwa
Capital, Financial management, Capital cost, Management effectiveness, Effectiveness evaluation, Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Financial management in a company is a decision process subject to achievement of the main goal of the company, that is its value maximization. Estimation of the cost of capital is of great significance in this area. The cost of capital affects the key decisions of the board concerning the scale of investment undertakings, determination of the target, demanded amount and pace of capital growth, shaping of optimal capital structure and other areas of financial management in a company such as capital budgeting, processes of takeovers and fusions etc. It is also a parameter in calculating the return on investment and in other analyses. The utilization of information about the cost of capital in the decision-making process in the company is strictly connected with the assessment of financial management in the company using market value added. The objective of the paper is to indicate the place of the cost of capital in assessing the effectiveness of financial management in a company, performed by the method of market value added. The considerations conducted are grounded on the assumption that if we base the effectiveness assessment of financial management in a company on the market value added growth, then the cost of capital will be one of the main parameters in each of the theoretical models presented concerning the company value pricing. In this way, the cost of capital is a parameter in the effectiveness assessment of financial management in a company at the same time. The article is of theoretical-cognitive and methodological character. It constitutes a reason for further empirical research confirming the relation proved in the theory of the relation between the cost of capital and company value, which is a basis for assessing the effectiveness of financial management in the company. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Basak S. & Pavlova A. (2013). Asset Prices and Institutional Investors. American Economic Review, 103(5). DOI: http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.5.1728.
 2. Bień W. (1998). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 3. Brigham E.F., & Gapenski L.C. (2000). Zarządzanie finansami, t.1. Warszawa: PWE.
 4. Boulton R.E.S., Libert B.D., & Samek S.M. (2001). Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce. Warszawa: WIG - Press.
 5. Caputa W. (2009). EVA in the Process of Evaluating Customer Capital. Forum Statisticum Slovacum, 4.
 6. Caputa W. (2010). Pomiar kapitału klienta - wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 142.
 7. Caputa W., Gorczyńska-Dybek A., & Szwajca D. (2011). Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji. Warszawa: CEDEWU.
 8. Che Y.K., & Sethi R. (2014). Credit Market Speculation and the Cost of Capital. American Economic Journal: Microeconomics, 6(4). DOI: http://dx.doi.org/10.1257/mic.6.4.1.
 9. Dudycz T. (2001). Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 10. Duliniec A. (2001). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 11. Gabrusiewicz W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Ehrbar A. (1999). Using EVA to Measure Performance and Assess Strategy. Strategy & Leadership, 27(3). DOI: http://dx.doi.org/10.1108/eb054637.
 13. Groth J.C., & Anderson R.C. (1997). The Cost of Capital: Perspectives for Managers. Management Decisions, 6.
 14. Ickiewicz J. (2001). Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 15. Iwin-Garzyńska J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 16. Jajuga T., & Słoński T. (1997). Finanse spółek Długoterminowe decyzje finansowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 17. Janasz K. (2010). Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Difin.
 18. Jerzemowska M. (Ed.) (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Jonek-Kowalska I. (2011). Badanie finansowych uwarunkowań działalności operacyjnej wybranych przedsiębiorstw w latach 2003-2009. In: M. Turek (Ed.). Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 20. Kerins F., Smith J.K. & Smith R. (2004). Opportunity Cost of Capital for Venture Capital Investors and Entrepreneurs. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39(2). DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0022109000003124.
 21. Michalak A. (2014). Struktura i koszt kapitału jako determinanty wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe WSB w Chorzowie, 15.
 22. Michalak A., & Sojda A. (2014). Wpływ kosztu kapitału na wartość prognozy w metodzie MVA na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. Zeszyty Naukowe WSB w Chorzowie, 15.
 23. Modigliani F., & Miller M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48(3).
 24. Moyer R.C., McGuigan J.R., & Kretlow W.J. (1992). Contemporary Financial Management. St Paul: West Publishing Company.
 25. Myers S.C. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39(3). DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2327916.
 26. Nawrocki T.L., Jonek-Kowalska I., (2013), Koncepcja rozmytego modelu oceny ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie. In: J. Turyna, & J. Rak (Eds.). Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji w gospodarce. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami. Warszawa: Wydaw. Wydz. Zarz. UW.
 27. Petty J.W., Kretlow A.J., Scott D.F., & Martin J.D. (1993). Basic Financial Management. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 28. Pluta W. (Ed.) (2000). Budżetowanie kapitałów. Warszawa: PWE.
 29. Sierpińska M., & Jachna T. (2003). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 30. Stewart G.B. (1991). The Quest for Value. The EVA Management Guide. New York: Harper Business.
 31. Szwajca D. (2010). Zasoby marketingowe jako determinanty przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 142.
 32. Turek M., & Jonek-Kowalska I. (2009). Dylematy kalkulacji kosztu kapitału w przedsiębiorstwie górniczym. Przegląd Górniczy, 65(9).
 33. Weston J.F., & Copeland T.E. (1992). Managerial Finance. Cassell: Dryden Press.
 34. Zarzecki D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
2083-1277
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.019
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu