BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplak Joanna (Maria Curie-Skłodowska University, Poland)
Title
Analysis of the Effectiveness of Public Services Provision by Local Governments in the Years 2007-2013
Source
Oeconomia Copernicana, 2016, vol. 7, nr 2, s. 223-243, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Usługi publiczne, Badanie efektywności, Samorząd terytorialny
Public services, Research efficiency, Local government
Note
summ.
Abstract
The aim of this article is a multi-faceted analysis of efficiency of public services provision on the example of Polish local governments and on the basis of local governments ranking published by daily newspaper "Rzeczpospolita". The ranking list shows the local governments which care the most about development and quality of life. The established research period 2007-2013 will allow to answer the questions: did the leaders of ranking change and did the financial crisis in 2008-2009 have a significant impact on quality of life, and therefore on the efficiency of public services provision in the researched local governments? In the first part of this article the author considers the difficulties in defining the quality of life and public service efficiency. This chapter also presents research methods on the efficiency of public services provision used in the literature. The next part of the article includes the characteristic of local governments ranking list as a wide dataset, which characterizes efficiency of public services provision. The third part contains the analysis of the effectiveness of public services provision in the Polish local governments divided into three categories: cities with district rights, urban and rural municipalities, rural municipalities. In the last chapter of the article, a reader can be find the characteristic of the best fifteen cities with district rights in the public services provision and thus in developing the quality of life of residents. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerzak A.P., & Pietrzak M.B. (2015a). Research and Development Expenditures and Quality of Life in European Union Countries. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 14(3). DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.018.
 2. Balcerzak A.P., & Pietrzak M.B. (2015b). Wpływ efektywności instytucji na jakość życia w Unii Europejskiej. Badanie panelowe dla lat 2004-2010. Przegląd Statystyczny, 62(1).
 3. Becla A., & Czaja S. (2003). Problem jakości życia i dobrobytu w teorii ekonomii (w kontekście badań A. Sena). In: J. Tomczyk-Tołkacz (Ed.). Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii. Jelenia Góra: AE we Wrocławiu.
 4. Borowiec A. (2015). A Model Assessing Innovativeness of Administration Units Awarding Public Contracts as a Tool to Conduct Economic Policy of the State, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(2). DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2015.015.
 5. Central Statistical Office (2013). Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2012 r. Katowice: GUS.
 6. Central Statistical Office (2014). Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa: GUS.
 7. How's life? (2015). Retrieved from http://www.oecdbetterlifeindex.org (15.03.2015).
 8. Indeks Jakości Życia mieszkańców miast (5.11.2014). Niezbędnik Inteligenta "Miasta i Ludzie".
 9. Kto tonie w długach. Ranking zadłużenia samorządów (2014). Wspólnota, 19. Retrieved from http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/formhandlerdownload/Nr_19_Ranking_-_Zadluzenie_samorzadow.pdf (15.03.2015).
 10. Lizińska W., Marks-Bielska R., & Serocka I. (2014). Operations Performed by Business Environment Institutions in the Process of Foreign Investment Acquisition: a Case Study of Investor Service Centres. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 9(3). DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.025.
 11. Luszniewicz A. (1972). Statystyka poziomu życia ludności. Warszawa: PWE.
 12. Ministry of Finance (2014). Informacje z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2001-2014. Retrieved from http://www.mofnet.gov.pl (15.03.15).
 13. Njoh A.J. (1994). A Client-satisfaction-based Model of Urban Public Service Delivery Organizational Effectiveness. Social Indicators Research, 32(1).
 14. Otok S. (1981). Geografia społeczna. Wrocław: PZLG.
 15. Pissourios I.A. (2013). An Interdisciplinary Study on Indicators: A Comparative Review of Quality-of-life, Macroeconomic, Environmental, Welfare and Sustainability Indicators. Ecological Indicators, 34. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.06.008.
 16. Ranking miast atrakcyjnych dla biznesu 2014 (1.06.2014). Forbes.
 17. Ranking samorządów 2008 (17.07.2008). Rzeczypospolita.
 18. Ranking samorządów 2011 (19.07.2011). Rzeczypospolita.
 19. Ranking samorządów 2014 (15.07.2014). Rzeczypospolita.
 20. Romano G., Salvati N., & Guerrini A. (2014). Factors Affecting Water Utility Companies' Decision to Promote the Reduction of Household Water Consumption. Water Resources Management, 28(15). DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11269-014-0818-5.
 21. Sompolska-Rzechuła A. (2013). Jakość życia jako kategoria ekonomiczna. Pomer. Univ. Technol. Stetin Oeconomica, 301(71).
 22. Stiglitz J.E. (2012). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
 23. Swaniewicz P., & Łukomska J. (2009). Finanse samorządów lokalnych w Polsce - kryzys, spowolnienie czy medialna burza w szklance wody? Wspólnota, 46. Retrieved from http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=21037&cHash=ee68827042eb905cab20ec7ef64d0fc3 (15.03.15).
 24. Tavernier J.J., Cuneo P., & Plateau C. (2015). Measurement of Quality of Life and Well-being in France: the Drivers of Subjective Well-being. Review of Income and Wealth, 61(1). DOI: http://dx.doi.org/10.1111/roiw.12157.
 25. Tendera-Właszczuk H., & Szymański M. (2015). Implementation of the Welfare State in the Visegrád Countries. Economics and Sociology, 8(2). DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-2/10.
 26. Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20.12.1996 r., Dz.U.2011.45.236 § 1.1 (2011).
 27. Yiwen B., Shuai Y., & Hao X. (2014). Efficiency Evaluation for Regional Urban Water Use and Wastewater Decontamination Systems in China: A DEA Approach. Resources, Conservation and Recycling, 83.
Cited by
Show
ISSN
2083-1277
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.014
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu