BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości w Polsce
Compulsory Civil Liability Insurance of Property Managers in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 78, s. 145-155, bibliogr. 44 poz.
Issue title
Wybrane problemy finansów
Keyword
Zarządzanie nieruchomościami, Odpowiedzialność cywilna, Ubezpieczenia obowiązkowe
Real estate management, Civil liability, Compulsory insurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - ocena ryzyka funkcjonowania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości w Polsce. Metodologia badania - w artykule przeanalizowano dostępną literaturę przedmiotu, dane statystyczne, a także obowiązujące wraz z kolejnymi zmianami akty prawne. Wynik - w artykule wykazano zbyt ogólnikowe podejście ustawodawcy do treści obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości. Oryginalność/wartość - artykuł jest jednym z pierwszych, który podejmuje dyskusję na temat funkcjonowania w praktyce powyższego ubezpieczenia w środowisku zarządców nieruchomości, a także ubezpieczeniowym. (abstrakt oryginalny)

Objective - The aim of the article is to assess the risk of the operation of compulsory civil liability insurance of property managers in Poland. Research Methodology - The article analyzes the available literature, statistical data as well as current and subsequent changes in legislation. Result - The article shows too vague approach of the legislator to the content of compulsory insurance of civil liability of property managers. Originality/Value - The article is one of the first, which takes the discussion on the functioning in practice of the above insurance among property managers and insurance environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Almanach polskiego rynku nieruchomości (2003), Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Warszawa.
 2. Bolkowski J. (2008), Nowe specjalizacje zarządców nieruchomości, "Administrator" nr 3.
 3. Bolkowski J. (2011), Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami, "Administrator" nr 1.
 4. Czyż A. (2008), Licencja w pracy zarządcy nieruchomości - czy warto ją mieć, "Administrator" nr 11.
 5. Duda R. (2009), Okresowe przeglądy techniczne budynków, "Materiały Budowlane" nr 12.
 6. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z 6 października 2011 r. obwieszczenie w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości, DzU nr 11, poz. 57.
 7. Giera M. (1999), Odpowiedzialność właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej za stan techniczny i bezpieczeństwo instalacji energetycznych, "Administrator" nr 3.
 8. Jachacy K. (2011), Zarządca przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej, "Administrator" nr 10.
 9. Katastrofy w trakcie budowy użytkowania lub rozbiórki obiektu budowlanego (2005), "Administrator" nr 3.
 10. Korzeniewski W. (2004), Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, "Administrator" nr 12.
 11. Kowszuk J. (2011), Etyka zarządcy nieruchomości, "Administrator" nr 7-8.
 12. Kowszuk J. (2011), Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi, "Administrator" nr 12.
 13. Kowszuk J. (2012), Zawód zarządca publiczny, "Administrator" nr 2.
 14. Lewandowski K. (2006), Zły stan techniczny ze względu na brak środków, "Administrator" nr 6.
 15. Lewandowski K. (2006), Odpowiedzialność zarządców za błędną decyzję, "Administrator" nr 7-8.
 16. Niedźwiecki R. (2010), Zarządca a administrator, "Administrator" nr 4.
 17. Nowe specjalizacje zarządców nieruchomości (2007), "Administrator" nr 7-8.
 18. Nykiel S. (2007), Wybrane problemy zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, "Administrator" nr 5.
 19. O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych zarządców nieruchomości (2009), "Administrator" nr 11.
 20. Pióro Z., Antoszkiewicz E. (2009), Batman kontra śnieg na dachu - koniec koszmaru zarządców, "Administrator" nr 9.
 21. Prace legislacyjne nad projektem ustawy o zawodach zaufania publicznego (2002), "Rzeczoznawca Majątkowy" 10-12.
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, DzU nr 207, poz. 2114.
 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, DzU nr 16, poz. 136.
 24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, DzU nr 35, poz. 314 ze zm.
 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, DzU nr 80, poz. 475 i nr 235, poz. 1597 ze zm.
 26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń i seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, DzU nr 127, poz. 859 ze zm.
 27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, DzU nr 140, poz. 945.
 28. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, DzU nr 205, poz. 1359.
 29. Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, DzU, poz. 1616.
 30. Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami (2011), "Administrator" nr 1.
 31. Samorząd Zawodowy Rynku Nieruchomości (2008), "Administrator" nr 7-8.
 32. Scholl I. (2008), Odpowiedzialność zawodowa zarządcy, "Administrator" nr 6.
 33. Stanowisko technika wobec prawniczej oceny winy zarządcy budynku o spowodowanie katastrofy budowlanej (2005), "Administrator" nr 4.
 34. Tertelis M. (2007), Problemy wspólnot mieszkaniowych a jakość obsługi przez zarządcę nieruchomości cz. 1, "Nieruchomości" nr 9.
 35. Toczyłowska B. (2004), Odpowiedzialność właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych za stan techniczny instalacji wodociągowych i jakość wody, "Administrator" nr 11.
 36. Ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw z 21 czerwca 2014 r. (DzU z 2014 r., nr 141, poz. 1492).
 37. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, DzU z 2010 r., nr 102 poz. 651.
 38. Wielka encyklopedia PWN (2004), t. 23, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 39. Załącznik nr 13 do Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 17 lutego 2005 r. (2005), "Administrator" nr 1-3.
 40. Zarządca nieruchomości - nowy zawód - kwalifikacje - odpowiedzialność (1999), "Administrator", nr 7-8.
 41. Zarządca wobec katastrofy budowlanej (2006), "Administrator" nr 3.
 42. Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji odpowiedzialności zawodowej (2005), "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1-3.
 43. Zawód: Zarządca nieruchomości (2000), "Administrator" nr 10.
 44. Ziomek G. (2007), Kontrole obiektów budowlanych, "Administrator" nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.78-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu