BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Wiesława (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Marks-Bielska Renata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Babuchowska Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wojarska Magdalena (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Institutional Efficiency of Local Government in Issuing Administrative Decisions, Exemplified by the Performance of the Local Government Appeal Board in Olsztyn
Source
Oeconomia Copernicana, 2016, vol. 7, nr 2, s. 285-296, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Postępowanie administracyjne, Podejmowanie decyzji
Local government, Administrative proceedings, Decision making
Note
summ.
The project was funded from the means of the National Science Centre, allocated by decision number DEC-2013/09/B/HS/03039.
Country
Olsztyn
Olsztyn
Abstract
Institutions and institutional structures play an important role in the theory and research of processes involved in economic progress. The competitive position of territorial units depends on their effective performance, especially on the efficiency of local governments. Skills, qualifications and functional abilities of local authorities gain importance. In this context, creating and stimulating the economic growth locally is essential, because it equates with building the foundation of development processes in all areas of life. Our purpose was to evaluate the institutional efficiency of local authorities manifested by administrative decisions they take. The data submitted to our analysis consisted of appeals against decisions taken by local governments. The objective was to analyze the appeals filed to local government appeal boards and how they were examined in compliance with the binding law. The time period spanned the years 2007 to 2013. The analysis covered appeals lodged to the Local Government Appeal Board in Olsztyn. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acemoglu D., Johnson S., & Robinson J.A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development; an Empirical Investigation. American Economic Review, 91(5). DOI: 10.1257/aer.91.5.1369.
 2. Acemoglu D., Johnson S., & Robinson J.A. (2002). Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. Quarterly Journal of Economics, 117(4). DOI: 10.1162/003355302320935025.
 3. Bartkowski J., & Gąciarz G. (2012). Samorząd a rozwój. Instytucje - obywatele - podmiotowość. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
 4. Balcerzak A., & Rogalska E., (2010). Zawodność instytucjonalna Państwa w zakresie stwarzania warunków dla przedsiębiorczości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ekonomia i Prawo, 6(1).
 5. Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., & Zawicki M. (2013). Raport o stanie samorządności terytorialnej, narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Kraków: UE Kraków, MSAP w Krakowie.
 6. Drucker P.F. (2005). Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Warszawa: MT Biznes.
 7. Gąciarz B. (2012). Instytucjonalizacja samorządu terytorialnego a szanse rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. Studia Humanistyczne AGH, 11(4). DOI: http://dx.doi.org/10.7494/human.2012.11.4.19.
 8. Hall R.E., & Jones C. (1999). Why Do Some Countries Produce so Much More Output Per Worker Than Others? Quarterly Journal of Economics, 114(1). DOI: 10.1162/003355399555954.
 9. Kaufmann D., & Kraay A. (2002). Growth Without Governance. Washington: World Bank. DOI: http://dx.doi.org/10.1353/eco.2002.0016.
 10. Kaufmann D., Kraay A., & Mastruzzi M. (2003). Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002. Washington: World Bank.
 11. Kaufmann D., Kraay A., & Zoldo-Lobaton P. (1999). Governance Matters. Policy Research Working Paper, No 2196.
 12. Kot J. (2001). Rozwój lokalny - jego istota, cele i czynniki. In: T. Markowski, & D. Stawasz (Eds.). Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzani rozwojem miast i regionów. Łódź: Wyd. UŁ.
 13. Lizińska W. (2012). Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce - studium na poziomie układów terytorialnych. Olsztyn: Wyd. UWM w Olsztynie.
 14. Marks-Bielska R., & Babuchowska K. (2012). Rola władz lokalnych we wspieraniu przedsiębiorczości gospodarczej. In: K. Jaremczuk (Ed.). Przedsiębiorczość - natura i atrybuty. Tarnobrzeg: Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu.
 15. Marks-Bielska R., & Babuchowska K. (2013). Wybrane rozwiązania instytucjonalne obrotu gruntami rolnymi Skarbu Państwa w Polsce. Oeconomia Copernicana, 3. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2013.024.
 16. Rudolf W. (2014). Zmiany instytucjonalne w zarządzaniu publicznym. In: S. Rudolf (Ed.). Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych. Kielce: Wyd. WSEPiNM.
 17. Staniek Z. (2012). Równowaga instytucjonalna i jej wymiary. In: S. Rudolf (Ed.) Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego. Kielce: Wyd. WSEiP.
 18. Swianiewicz P. (2001). Życzliwa obojętność. Władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 19. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., & Mackiewicz M. (2000). Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej - zróżnicowanie regionalne. Warszawa: IBnGR.
 20. Wojarska M. (2012). Innowacje w zarządzaniu zadaniami publicznymi samorządu lokalnego na przykładzie gmin Polski Wschodniej. In: A. Gardocka-Jałowiec (Ed.). Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 21. Wilkin J. (2013). Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych - zagadnienia metodologiczne. In: J. Wilkin (Ed.). Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Warszawa: Wyd. Nauk. SCHOLAR.
 22. Zielenkiewicz M. (2014). Institutional Environment in the Context of Development of Sustainable Society in the European Union Countries. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 9(1). DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.002.
Cited by
Show
ISSN
2083-1277
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.017
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu