BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasoby kadrowe audytu wewnętrznego na świecie
Human Resources of Internal Audit in the World
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 78, s. 157-172, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wybrane problemy finansów
Keyword
Audyt wewnętrzny, Badanie audytorskie
Internal audit, Audit research
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - poznanie zasobów kadrowych audytu wewnętrznego na świecie. Metodologia badania - badanie literaturowe publikacji zagranicznych i krajowych. Wynik - poznanie wieku, płci, poziomu wykształcenia, kompetencji i umiejętności audytorów wewnętrznych oraz stosowanych technik audytu i typu wykonywanych badań. Oryginalność/wartość - zaprezentowanie wyników badań na skalę światową. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the study of human resources of internal audit in the world. Design/Methodology/Approach - literature analysis of foreign and Polish publications. Findings - the study of age, gender, education level, competences and skills of internal auditors as well as techniques of audit used and types of examinations carried by them. Originality/Value - The presentation of the results of the worldwide research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Allegrini M., D'Onza R., Melville G., Sarens G., Selim G.M. (2011), What's Next for Internal Auditing (raport IV), IIA, Altmonte Springs.
  2. Audyt wewnętrzny w polskich spółkach. Wyniki badań - edycja 2013 (2013), Grand Thorton.
  3. Bailey J. (2010), Care Competenciens for Today's Internal Auditory (raport II), IIA, Altmonte Springs.
  4. Bumbacher R.J., Schweitzer M. (2002), Gestiegene Anforderungen an die Interne Revision, "Der Schweizer Treuhänder" nr 11.
  5. Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego (2004), t. 1, red. H. Grocholski, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa.
  6. Professional Practice Framework (2000).
  7. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.
  8. Winiarska K. (2008), Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.78-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu