BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński), Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Jubileusz prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 5-8, rys.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa
Accounting, Financial accounting
Note
streszcz., summ.
Sawicki Kazimierz
Abstract
W bieżącym 2016 roku przypada jubileusz - 90-lecia urodzin i 65-lecia pracy naukowej Pana Profesora zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Taki zbieg rocznic jest okazją do przypomnienia drogi zawodowej Szanownego Jubilata. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.80/1-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu