BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowska Anna (Uniwersytet Szczeciński), Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sponsoring w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej
Sponsoring in the Accounting Entity
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 9-20, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Księgi rachunkowe, Przedsiębiorstwo, Sponsoring
Accounting books, Enterprises, Sponsoring
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie istoty sponsoringu, wskazanie sposobu ujmowania operacji dotyczących sponsoringu w księgach rachunkowych stron umowy sponsoringowej. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów. Wynik - w opracowaniu wykazano, że od rodzaju umowy sponsoringowej uzależniony jest sposób ewidencji operacji w księgach rachunkowych sponsora i sponsorowanego. Oryginalność/wartość - przedstawione w niniejszym artykule treści stanowią syntetyczny opis istoty i zakresu sponsoringu oraz sposobu ujęcia operacji gospodarczych związanych ze sponsoringiem w księgach rachunkowych stron umowy sponsoringowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present the essence of sponsorship, indicate the method of accounting operations for sponsorship in the books pages sponsorship agreement. Design/methodology/approach - the study used method for the analysis of sources and documents. Findings - the study demonstrated that the type of sponsorship agreement depends on the method of documenting transactions in the accounts of the sponsor and the sponsored. Originality/value - the content in this article are the concise description of the nature and scope of the sponsorship and the method of approach to business transactions related to sponsorship in the books pages sponsorship agreement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Collard, J. (2000). Sponsoring. Public relations w praktyce, Kraków: Wyd. PSB.
 2. Buczkowska, A. (2007). Sponsoring, w: K. Czubakowska (red.), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości (s. 240-250), Warszawa: PWE.
 3. Datko, M. (2003). Sponsoring: strategia, promocja, komunikacja, Poznań: Wyd. WSKiZ.
 4. Datko, M. (2012). Sponsoring klucz nowoczesnego marketingu, Warszawa: Placet.
 5. Goldmann, K. (2001). Sponsoring - ujęcie podatkowe i księgowe, Serwis FK, 48, 2-13.
 6. Jankowska, U. (2005). Podatkowe aspekty sponsoringu, Ekspert Księgowy, 5, 3.
 7. Mękal, N. Sponsoring finansowy w świetle podatku dochodowego i VAT, Pobrane z: www.pkfpolska.pl (4.04.2016).
 8. Sawicki, K. (2001). Polityka bilansowa jako narzędzie zarządzania firmą. W: K. Sawicki (red.), Polityka bilansowa i analiza finansowa, nowoczesne instrumenty zarządzania firmą (s. 10), Wrocław: Ekspert.
 9. Sponsoring - księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe, orzecznictwo. (2014), Poradnik Gazety Prawnej, 43 (857), 6-16.
 10. Stecki, L. (2000). Sponsoring, Toruń: TNOIK.
 11. Sznajder, A. (1997). Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Warszawa: Business Press.
 12. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176, z późn. zm.
 13. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 14. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 15. Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu