BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodowski Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Falkowski Jan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ekologiczne podstawy gospodarki przestrzennej obszarów wiejskich
Ecological Basics of Spatial Management in Rural Areas
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2007, t. 12, s. 73-83, tab., bibliogr. 8 poz.
Rural Studies
Issue title
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich=Environmental Conditioning of Rural Areas Development
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Ekologia, Obszary wiejskie, Ekorozwój
Spatial economy, Ecology, Rural areas, Eco-development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia podstawowe założenia paradygmatu ekorozwoju w gospodarce przestrzennej, a więc rozwoju zrównoważonego. Autorzy zwracają uwagę na podstawo-we narzędzia (mechanizmy) wdrażania ekorozwoju, jak też na jego konsekwencje dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki obecnie i w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The paper deals with ecological basics of spatial management and sustainable development in rural areas. In the areas, where agricultural function dominates, sustainable development is closely connected with EU agrienvironment schemes (the part of EU Com-mon Agriculture Policy) and European Natura 2000 sites. The main target of spatial management in rural forested areas is to increase species diversity (the dominant species in Poland is pine tree) and enlarge forest area by planting new trees (especially decidous species).Nowadays most of Poland's rural areas are multifunctional. It is related to appearance of new non-agricultural functions and livelihoods. In these multi-functional areas the sustainable development of space has to be connected with the preservation and shaping the nature, along with valuation of management in the spheres: tourism (agritourism), recreation, transportation, infrastructure.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bojarski W., 1988, Koncepcja badań nad zharmonizowanym rozwojem społeczno-gospodarczym z poszanowaniem dóbr przyrody, Biuletyn KOS PAN, 3, Ossolineum 11.
  2. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Falkowski J., 1992, Ocena walorów przyrodniczych i antropogenicznych dla planowania ekorozwoju obszarów wiejskich, [w:] W. Wilkowski, A. Maciejewska, Z. Hull, J. Suchta (red.), Ekorozwój obszarów wiejskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 401, PWN, Warszawa.
  4. Jasiulewicz M., 2004, Uprawa roślin energetycznych i agroturystyka jako alternatywne źródła dochodów ludności rolniczej w województwie zachodniopomorskim, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 177-183.
  5. Kozłowski S., 1988, Ekologiczny wariant rozwoju kraju, Nauka Polska 5, 177.
  6. Ney B., 2002, Gospodarka przestrzenna, [w:] Wielka Encyklopedia, PWN, Warszawa.
  7. Pearce D., Turner K., 1990, Economics of Natural Resources and the Environment, New York.
  8. Poskrobko B., 1998, Zarządzanie środowiskiem, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu