BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mastalska-Cetera Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Obszary chronione, szansa i zagrożenie dla rozwoju obszarów wiejskich
Protected Areas, Chances and Threats for Development of Rural Areas
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2007, t. 12, s. 85-97, tab., bibliogr. 5 poz.
Rural Studies
Issue title
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich=Environmental Conditioning of Rural Areas Development
Keyword
Środowisko przyrodnicze, Obszary wiejskie, Obszary chronione, Rozwój obszarów wiejskich
Natural environment, Rural areas, Protected area, Rural development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zakres pracy obejmuje ocenę wpływu obszarów chronionych na rozwój terenów wiejskich. Badaniem objęto 26 gmin wiejskich województwa dolnośląskiego, na terenie których występują różne formy ochrony obszarowej. W większości badanych gmin obszary chronione powodują ograniczenia możliwości wprowadzenia nowych inwestycji.(abstrakt oryginalny)

The rural areas are very important for conservation of valuable natural ele-ments. A large majority of unique natural environment resources is located in rural areas and therefore the balanced development (regarding rural society and conservation of nature) of those areas is very important. The Rural Development Plan realized in years 2004-2006 is one of the tools supporting growth. The sig-nificant part of rural areas is covered by diverse form of nature conservation. Those areas cause also limitations, which influence development of rural areas. The non-rural activities are currently the development basis of rural areas. The growth of tourism (especialy rural tourism) is the chance of development of Lower Silesia province communes. The main threat for development of commu-nes, which possess the protected area, is potential limitation of introduction of new investments.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Makomaska-Juchiewicz M., 2004, Sieć Natura 2000 i jej wpływ na użytkowanie obszarów wiejskich, [w:] A. Stasiak (red.), Wieś polska w świetle wyników NSP 2002 r. PSR 2002 r. (aspekty społeczne, ekonomiczne i przestrzenne), Biuletyn KPZK PAN, 213, Warszawa, s. 189-207.
  2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, http://www.minrol.gov.pl.
  3. Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1996. Przyrodnicze obszary chronione, możliwości użytkowania. Instytut Gospodarki Przestrzennej i komunalnej, Warszawa.
  4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 nr 92 poz. 880).
  5. Żelazna K, 2004, Rola agroturystyki w rozwoju wielofunkcyjnym wsi polskiej, [w:] A. Stasiak (red.), Wieś polska w świetle wyników NSP 2002 r. PSR 2002 r. (aspekty społeczne, ekonomiczne i przestrzenne), Biuletyn KPZK PAN, 213, Warszawa, s. 231-258.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu