BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kludacz-Alessandri Magdalena (Politechnika Warszawska)
Title
Wykorzystanie informacji kosztowych w procesie zarządzania szpitalami w Słowenii
Application of Cost Accounting in the Management Process in Slovenian Hospitals
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 95-104, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunek kosztów, Proces zarządzania, Szpitalnictwo
Cost accounting, Management process, Hospital service
Note
streszcz., summ.
Country
Słowenia
Slovenia
Abstract
Cel - celem opracowania jest analiza i ocena wykorzystania informacji pochodzących z rachunku kosztów w procesie zarządzania szpitalami w Słowenii. rachunek kosztów stanowi bowiem główne narzędzie generujące informacje na potrzeby podejmowania ważnych decyzji ekonomicznych przez menedżerów nie tylko szpitali, ale wszystkich jednostek gospodarczych. Metodologia badania - w opracowaniu przedstawiono wyniki badania empirycznego przeprowadzonego w słoweńskich szpitalach w latach 2012-2013. W badaniach uczestniczyła między innymi kadra kierownicza szpitali, która odpowiadała na pytania dotyczące wykorzystania informacji kosztowych w procesie zarządzania szpitalem. Wynik - przeprowadzone badania pokazują, że szpitale w Słowenii w dużym stopniu wykorzystują rachunek kosztów w procesie zarządzania. Dyrektorzy szpitali posługują się informacjami kosztowymi przede wszystkim do budżetowania i kontroli kosztów. Na podstawie informacji kosztowych dokonują również oceny efektywności wykorzystania zasobów, analizują koszty JGP, podejmują decyzje dotyczące nabycia sprzętu medycznego i prowadzą negocjacje cenowe z płatnikiem. Oryginalność/wartość - tematyka związana z wykorzystaniem rachunku kosztów w procesie zarządzania szpitalami działającymi w różnych krajach europejskich nie była wcześniej w Polsce przedmiotem badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the paper is to analyze and evaluate the use of cost information in the management process in Slovenian hospitals. The main tool for generating cost information for the managers of the hospital is cost accounting. It provides information required to analyze and control the costs of medical activity and supports managers in making important decisions. Design/methodology/approach - the article presents the results of an empirical study conducted in Slovenian hospitals in the years 2012-2013. The managers of hospitals responded to questions about the use of cost information in the management process. Findings - the conducted research has shown that cost accounting is in a common use Slovenian hospitals. The directors use cost information in the management process, especially for cost budgeting and cost control, DrG cost analysis, efficiency analysis. on the basis of cost information, they also make decisions on the purchase of medical equipment and conduct price negotiations with the payer. Originality/value - the issue of the use of cost information in the management process in the foreign hospitals hasn't been yet researched in Poland by usage of empiric methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chluska, J. (2007). Determinanty wprowadzenia rachunku kosztów działań w szpitalu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38, 25-36.
  2. Jaruga, A., Nowak, W., Szychta, A. (2001). Rachunkowość zarządcza - koncepcje i zastosowania, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania: Absolwent.
  3. Kludacz, M. (2015). Rachunek kosztów i jego wykorzystanie w zarządzaniu szpitalem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 389, 160-171.
  4. Kiziukiewicz, T. (2014). Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych, Warszawa: PWE.
  5. Mazur, I. (2008). Rachunek kosztów w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, w: J. Stępniewski (red.), Strategia, finanse i koszty szpitala. Praca zespołu badawczego UJ (s. 157-216), Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  6. Nowak, E. (2006). Strategiczne zarządzanie kosztami, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  7. Świderska, G. (red.). (2013). Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej. Podręcznik, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  8. Terebucha, E., (1971). Rachunek kosztów przedsiębiorstw przemysłowych, Warszawa: PWE.
  9. Zupanič, M., (2014). Kdaj bomo poznali prave cene v slovenskem zdravstvu, Notranja Politika, 12 kwietnia.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu