BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań
Critical Success Factors as a Basis for Performance Measurement
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 163-176, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Pomiar dokonań, Rachunkowość zarządcza, Kluczowe czynniki sukcesu
Enterprise management, Performance measurement, Management accounting, Key success factors
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest wykazanie powiązania kluczowych czynników sukcesu z pomiarem dokonań w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - badanie kluczowych czynników sukcesu przy wykorzystaniu badania eksperckiego metodą delficką w dwóch turach. Wynik - lista kluczowych czynników sukcesu w sektorze budownictwo oraz prezentacja przykładowych mierników celów opartych na tych czynnikach. Oryginalność/wartość - oryginalne badanie kluczowych czynników sukcesu sektora budownictwo oraz autorskie podejście do prezentacji mierników dokonań w podziale na kluczowe aspekty. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to demonstrate the relationship of critical success factors and performance measurement in the enterprise. Design/methodology/approach - assessment of key success factors using expert research by Delphi method in two rounds. Findings - the list of critical success factors in construction sector and presentation of example indicators of aims depending on that factors. Originality/value - the original study of critical success factors for the construction sector and authors' approach to presentation of performance measures divided into key aspects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauer, K. (2004). KPIs - The Metrics That Drive Performance Measurement, DM Review.
 2. Cocca, P., Alberti, M. (2010). A Framework to Assess Performance Measurement Systems in SMEs, International Journal of Productivity and Performance Management, 59, 2, 186-200.
 3. Franco-Santos, M., Lucianetti, L., Bourne, M. (2012). Contemporary Performance Measurement Systems: A Review of Their Consequences and a Framework for research, Management Accounting Research, 23, 79-119.
 4. Franco-Santos, M., Kennerly, M., Micheli, P., Martinez, V., Mason, S., Marr, B., Gray, D., Neely, A. (2007). Toward a Definition of a Business Performance System, International Journal of Operations and Production Management, 27, 8, 784-801.
 5. Garengo, P., Biazzo, S., Bititci, U. (2005). Performance Measurement Systems in SMEs: A Review for a Research Agenda, International Journal of Management Reviews, 7, 1, 25-47.
 6. Gladen, W. (2011). Performance Measurement. Controlling mit Kennzahlen, Wisbaden: Gabler Verlag.
 7. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa: PWN.
 8. Lebas, M. (1995). Performance Measurement and Performance Management, International Journal of Production Economics, 41, 23-35.
 9. Lohman, C., Fortuin, L., Wouters, M. (2004). Designing a Performance Measurement System: A Case Study, European Journal of Operational Research, 156, 267-286.
 10. Michalak, J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Warszawa: Difin.
 11. Micheli, P., Mari, L. (2014). The Theory and Practise of Performance Measurement, Management Accounting Research, 25, 147-156.
 12. Niemiec, A. (2016). Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu (CSFs) za pomocą macierzy istotności-sterowalności (relevance-manageability matrix) na przykładzie firm sektora transportu lądowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w druku).
 13. Niemiec, A. (2015). Możliwość zastosowania analizy istotności-osiągnięć w identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań (KPIs), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 563-572.
 14. Nowak, E. (2012). Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Warszawa: CeDeWu.pl.
 15. Perera, S., Baker, P. (2007). Performance Measurement Practices in Small and Medium Manufacturing Enterprises in Australia, Small Enterprise Research, 15, 2, 10-30.
 16. Sobańska, I. (red.). (2010). Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa: C.H. Beck.
 17. Skoczylas, W. (2013). Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 18. Skoczylas, W., Niemiec A. (red.). (2016). Leksykon wskaźników efektywności, Warszawa: CeDeWu (w druku).
 19. Skokan, K., Pawliczek, A., Piszczur, R. (2013). Strategic Planning and Business Performance of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises, Journal of Competitiveness, 5, 4, 57-72.
 20. Sousa, S., Aspinwall, E. (2010). Development of Performance Measurement Framework for SMEs, Total Quality Management, 21, 5, 475-501.
 21. Taticchi, P., Tonelli, F., Cagnazzo, L. (2010). Performance Measurement and Management: A Literature Review and a Research Agenda, Measuring Business Excellence, 14, 1, 4-18.
 22. Ukko, J., Tenhunen, J., Rantanen, H. (2007). Performance Measurement Impacts on Management and Leadership: Perspectives of Management and Employees, International Journal of Production Economics, 110, 39-51.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu