BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowąs Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rola euro w fakturowaniu eksportu towarów w latach 1999-2014.
The Role of the Euro in the Invoicing of Exports of Goods in the Years 1999-2014
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 5-14, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Handel międzynarodowy, Euro, Eksport, Rozliczenia międzynarodowe
International trade, Euro, Export, International settlements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza zastosowania euro jako waluty fakturowania w eksporcie towarowym. W opracowaniu zaprezentowano zbiór danych pokazujący udział euro w fakturowaniu eksportu 41 krajów. Euro jest powszechnie stosowane w eksporcie krajów strefy euro i Unii Europejskiej zarówno w wymianie pomiędzy krajami członkowskimi, jak również z krajami trzecimi. Znaczenie euro jako waluty pośredniczącej rośnie, jednak w porównaniu do dolara USA jest znacznie mniejsze. (abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is an analysis of the euro use in invoicing of merchandise exports. This study presents a dataset on euro invoicing in merchandise exports for 41 countries. The euro is used extensively for invoicing exports of the euro area and European Union countries, both in the transactions among themselves and with other countries. The role of the euro as vehicle currency is increasing but still limited when compared to the U.S. dollar. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auboin, M. (2012). Use of Currencies in International Trade: Any Changes in the Picture? WTO Staff Working Paper, 10.
 2. Australian Bureau of Statistics. Pobrano z: http://www.abs.gov.au/ausstats.
 3. Bacchetta, P., van Wincoop, E. (2002). A Theory of Currency Denomination of International Trade. ECB Working Paper, 177.
 4. Bank of Indonesia. Pobrano z: http://www.bi.go.id.
 5. Bank of Thailand. Pobrano z: http://www.bot.or.th.
 6. ECB (2009-2015). The International Role of the Euro.
 7. Eurostat. Extra-EU Trade by Member State, Shares by Invoicing Currency. Pobrano z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 8. Goldberg, L.S., Tille, C. (2005). Vehicle Currency Use in International Trade. NBER Working Paper, 11127.
 9. Goldberg, L.S., Tille, C. (2009). Micro, Macro, and Strategic Forces in International Trade Invoicing. NBER Working Paper, 15470.
 10. Goldberg, L.S. (2005). Trade Invoicing in the Accession Countries: Are They Suited to the Euro? NBER Working Paper, 11653.
 11. Kamps, A. (2006). The Euro as Invoicing Currency in International Trade. ECB Working Paper, 665.
 12. Lai, E.L-C., Wu, X. (2015). Invoicing Currency in International Trade: An Empirical Investigation and Some Implication for the Renminbi. The World Economy, 38 (1).
 13. McKinnon, R.I. (1979). Money in International Exchange. The Convertible Currency System. New York-Oxford: Oxford University Press.
 14. Mucha-Leszko, B. (2007). Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 15. Mucha-Leszko, B., Kąkol, M. (2013). Perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 129.
 16. NBP (2011). Międzynarodowa rola euro III. Warszawa.
 17. Reiss, D.G. (2014). Invoice Currency in Brazil. 42 Encontro Nacional de Economia ANPEC.
 18. Swoboda, A.K. (1968). The Euro-Dollar Market: An Interpretation. Princeton University Essays in International Finance, 64.
 19. Takatoshi, I., Datoshi, K., Kiyotaka, S., Junko, S. (2013). Exchange Rate Risk Management of Export Firms: New Findings from a Questionnaire Survey. RIETI Discussion Paper, 13-E-024.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu