BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim
Foreign Direct Investment of Developing Countries in Africa
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 25-37, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Kraje rozwijające się
Direct investments, Foreign investment, Developing countries
Note
streszcz., summ.
Country
Afryka
Africa
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza BIZ dokonywanych w Afryce przez inwestorów pochodzących z azjatyckich i afrykańskich krajów rozwijających się oraz próba określenia ich specyficznych cech na tle inwestycji realizowanych przez firmy z krajów wysoko rozwiniętych. Metodologia badania - Badania obejmują wielkość oraz strukturę geograficzną i branżową BIZ napływających do Afryki w latach 2001-2012. Wynik - Inwestorzy z azjatyckich i afrykańskich krajów rozwijających się odgrywają coraz większą rolę w napływie BIZ do Afryki. Struktura branżowa i geograficzna tych inwestycji różni się znacząco od inwestycji podejmowanych na kontynencie przez firmy z krajów rozwiniętych gospodarczo. W odróżnieniu od tych ostatnich projekty inwestycyjne państw azjatyckich i afrykańskich są skoncentrowane w sektorze usług i przemyśle przetwórczym, a ich główną lokalizację stanowią kraje Afryki Zachodniej i Wschodniej. Oryginalność/wartość - Przeprowadzona analiza może stanowić punkt wyjścia dalszych, pogłębionych badań nad determinantami lokalizacji BIZ, w szczególności krajów rozwijających się, na kontynencie afrykańskim.(abstrakt oryginalny)

Purpose - This article describes the investment of Asian and African firms based in developing countries in Africa. Its main purpose is to identify some specific patterns of this investment and compare them with models of FDI revealing by firms based in developed countries. Design/methodology/approach - The analysis covers the period 2001-2012 and it includes the value of FDI, as well as its geographical and branch distribution. Findings -The firms from Asian and African countries have started to play a greater role in FDI inflows in Africa. The geographical and branch structure of these firm' projects differs significantly from investment of firms based in developed countries. The Asian and African FDI is mainly located in the western and eastern regions of the continent and concentrated in service sector and manufacturing. Originality/value - The analysis can be the starting point for further investigations of patterns and determinants of FDI in Africa. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajayi, S.I. (2006). Foreign Direct Investment in Sub-Saharian Africa: Origins, Targets, Impacts and Potential. Nairobi, Kenya: African Economic Research Consortium.
 2. African Economic Outlook (2015). Tunis-Paris-New York-Addis Ababa: AfDB, OECD, UNDP.
 3. Brautigarn, D. (2009). The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa. New York: Oxford University Press.
 4. Classen, C., Loots, E., Bezuidenhout, H. (2012). Chinese Foreign Investment in Africa: Making Sense of New Economic Reality. African Journal of Business Management, 6.
 5. fDiMarkets. Pobrano z: http://www.fdimarkets.com (10.03.2016).
 6. Garlińska-Bielawska, J. (2015). Regionalna integracja gospodarcza w Afryce Subsaharyjskiej a zaangażowanie kapitałowe (BIZ) spoza kontynentu. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 1.
 7. Garlińska-Bielawska, J. (2012). Integracja regionalna krajów rozwijających się na przykładzie Afryki - aspekt teoretyczny i praktyczny. W: E. Molendowski (red), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Warszawa: Difin.
 8. Heritage Foundation (2016). 2016 Index of Economic Freedom. Pobrano z: http://www.heritage.org/index/ranking (1.03.2016).
 9. Kaplinsky, R., McCormick, D., Morris, M. (2010). Impacts and challenges of a growing relationship between China and sub-Saharian Africa. W: V. Padayachee (red.), The Political Economy in Africa. London, New York: Routledge.
 10. Kolasiński, T. (2011). Zarządzanie postkolonialne. Otoczenie biznesu w Afryce Subsaharyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Liberska, B. (2013). Nowe centra wzrostu światowej gospodarki. Studia Ekonomiczne, 2.
 12. Machlup, F. (1986). Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei. Warszawa: PWN.
 13. Młynarski, T. (2012). Chiny w Afryce - szansa czy neokolonializm w XXI wieku? Wybrane aspekty chińskiej obecności na kontynencie. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 1.
 14. Rolfe, R., Perri, A., Woodward, D. (2015). Patterns and Determinants of Intra-African Foreign Direct Investment. W: I. Adeleye, K. Ibeh, A. Kinoti, L. White (red.), The Changing Dynamics of international Business in Africa. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 15. Szukalski, M. (2013). Uwarunkowania i perspektywy rozwoju ekonomicznego Afryki Subsaharyjskiej. Studia Ekonomiczne, 2.
 16. Szukalski, M. (2012). Zmiany w gospodarce światowej - kilka uwag. W: J. Kleer, A. Wierzbicki (red.), Zmiany w gospodarce światowej. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN.
 17. UNCTAD (2014). Global Investment Trends Monitor, 17. UNCTAD/WEB/DIAE/IA/2014/6.
 18. UNCTAD. Bilateral FDI Statistics. Pobrano z: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI Statistics/FDI-Statistics- -Bilateral.aspx (27.02.2016).
 19. UNCTAD. UNCTADSTAT. Pobrano z: http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx (27.02.2016).
 20. UNCTAD (2011-2015). World Investment Report. New York, Geneva.
 21. Wocheń, K. (2012). Ekspansja firm chińskich jako instrument realizacji polityki zagranicznej Państwa Środka. Rosnąca rola chińskich korporacji w wybranych regionach świata. W: M. Pietrasiak, T. Kamiński (red), China goes global. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej. Łódź: Zakład Azji Wschodniej Uniwersytetu Łódzkiego.
 22. World Bank (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0667-4.
 23. United Nations (2015). World Population Prospects. The 2015 Revision. New York.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu