BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dorożyńska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki), Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
UKEF Development and Importance for Official Export Promotion in the United Kingdom
Rozwój i znaczenie UKEF w zakresie oficjalnego wspierania eksportu w Wielkiej Brytanii
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 57-67, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Polityka proeksportowa, Kredytowanie eksportu
Proexport policy, Export crediting
Note
streszcz., summ.
Company

UK Export Finance
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Handel międzynarodowy, a zwłaszcza polityka proeksportowa, zawsze był priorytetem dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Realizacja polityki oficjalnego wspierania eksportu w oparciu o system składający się z mechanizmów finansowych i ubezpieczeniowych, zapewniała konkurencyjną pozycję krajowym eksporterom. Angielski system wspierania eksportu jest jednym z najdłużej funkcjonujących, bowiem początek jego rozwoju przypada na wczesne lata XX wieku. Celem artykułu jest ocena działalności UKEF jako instytucjonalnego ogniwa, które udziela wsparcia eksporterom i inwestorom, uzupełniając w ten sposób ubezpieczeniowo-gwarancyjną ofertę rynku komercyjnego. Do oceny funkcjonowania UKEF wykorzystano dane statystyczne z raportów rocznych agencji UKEF. Ocenie poddano stopnień zaangażowania we wspieranie krajowego eksportu, dostępne instrumentarium finansowo-ubezpieczeniowe oraz strukturę branżową i geograficzną wspieranego eksportu. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż mimo znacznego spadku eksportu objętego oficjalnym wsparciem, istnieją przesłanki dla kontynuowania działaności jednej z najstarszych agencji kredytów eksportowych na świecie.(abstrakt oryginalny)

nternational trade, and export promoting policy in particular, has always been an economic priority for the UK. Official export promoting policy based on a system of financial and insurance mechanisms secures competitiveness of domestic exporters. British export promotion scheme is one among the oldest as it was put into operation in the early 20th century. In the United Kingdom, the official export promotion scheme is based on a wide range of financial and insurance products offered by the UK Export Finance (UKEF). The aim of this paper is to assess the activities of the UKEF as an institutional link, which complements the private market by providing assistance to exporters and investors, principally in the form of insurance and guarantees. To evaluate UKEF activities we used statistical data from UKEF annual reports. Assessment focused on the engagement in promoting export, available financial and insurance instruments as well as sectoral and geographical structure of export covered by the support scheme. Our analysis demonstrates that despite significant drop in exports under official support schemes, there are solid premises in favour of continuing operations of one of the oldest export credit agencies in the world. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amnesty International UK (2013). A History of Neglect UK Export Finance and Human Rights.
 2. Corporate report UK Export Finance Performance Highlights: 2014 to 2015. Retrieved from: www.uk.gov.
 3. Drummond, R. (2008). The Role of Export Credit Agencies in Project Financing. Project Finance. Retrieved from: http://whoswholegal.com/news/features/article/11811/the-role-export-credit-agencies-project-financing.
 4. ECGD (2000). Reinsurance for Exports Sold on Short Terms of Credit, Annex A. In: A Report on the Provision of ECGD reinsurance for Export Sold on Short terms of Payment. ECGD July.
 5. ECGD (2004). The Work of The Export Credit Guarantee Department. Sixth Report of Session 2003-2004. House of Commons Trade and Industry Committee.
 6. Estimating The Economic Costs and Benefits of ECGD. A Report for The ECGD (2003). NERA.
 7. Lipińska, A. (1975). Kredyty eksportowe w krajach kapitalistycznych. Systemy, mechanizmy, koszty. Warszawa: PWE.
 8. Mah, J.S. (2003). The Export Insurance System and Export Supply of Britain. University of Connecticut, Department of Economics Working Paper Series.
 9. NERA and Annual Reports UKEF/ECGD (1995-2015).
 10. Olszewski, A. (1974). Ubezpieczenie kredytów eksportowych na tle zasad kredytowania i finansowania transakcji eksportowych. Warszawa.
 11. UKEF (2013). UK Export Finance Supporting the National Export Challenge. BExA.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu