BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudziński Jerzy (Uniwersytet Szczeciński), Narękiewicz Jarosław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich
Prices Versus Exports in the 21st Century: the Case of Selected Asian Economies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 69-77, rys. tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Handel międzynarodowy, Ceny światowe, Eksport
International trade, World prices, Export
Note
streszcz., summ.
Country
Azja
Asia
Sawicki Kazimierz
Abstract
Celem artykułu jest próba oceny wpływu zmian cen w handlu międzynarodowym na eksport w XXI wieku. Analizę przeprowadzono na podstawie wybranych krajów azjatyckich, odznaczających się odmienną strukturą wywozu i poziomem rozwoju gospodarczego. Opracowanie stanowi kontynuację badań autorów nad czynnikami eksportu krajów (głównie rozwijających się) i regionów. W dwóch pierwszych dekadach XXI wieku znaczenie cen w kształtowaniu dynamiki wartości eksportu było dość ograniczone i uwidaczniało się przede wszystkim w przypadku krajów o surowcowo-rolnej strukturze wywozu. Znacznie większą rolę jako czynnik wpływający na wartość eksportu odgrywał wolumen wywozu, co okazało się szczególnie widoczne w odniesieniu do krajów eksportujących głównie dobra przetworzone. Czynnik ten pozwalał często skutecznie kompensować niekorzystne tendencje w zakresie cen eksportowych. Z kolei do osiągnięcia niskiej dynamiki wartości eksportu przez niektóre kraje (np. Japonia) przyczyniły się zarówno niekorzystne tendencje cen eksportowych, jak i bardzo umiarkowana dynamika wolumenu wywozu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to evaluate the impact of prices in international trade on exports in the 21st century. The analysis was based on selected Asian economies which are diverse in terms of their exports structures and economic development. The study is a follow up to the authors' earlier study on export drivers in (mostly developing) countries and regions. In the first two decades of the 21st century the impact of prices on the dynamics of total exports was rather limited and observed mostly for primary commodity exporters; it was export volume that was the major determinant, as seen in the case of countries exporting mostly processed goods. It was by this factor that the unfavourable tendencies in export prices were frequently offset. Slow dynamics of exports experienced by other countries (such as Japan), in turn, was the result of both unfavourable price tendencies in export and insignificant dynamics of export volume. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler, S., Magud, N.F. (2013). Four Decades of Terms of Trade Booms. IMF Working Papers, 13/103, May.
 2. Bleaney, M., Greenaway, D. (1993). Lon-Run Trends in the Relative Price of Primary Commodities and in the Terms of Trade of Developing Countries. Oxford Economic Papers, 45.
 3. Budnikowski, A. (2001). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 4. Credit Suisse (2012). Asia: Winners and losers from commodity price moves. Economic Research, 13, August. Pobrano z: htttp://www.credit-suisse.com/researchandanalytics (8.04.2016).
 5. Dudziński, J. (2015). Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41 (1), 169-181.
 6. Fung, K.C., Garcia-Herrero, A., Ospina, M.N. (2013). Latin American Commodity Export Concentracion: Is There a China Effect? BBVA Working Paper, 13/06.
 7. IMF (2009). The Price and Volume of International Trade: Background, Purpose and Uses of Export and Import Price Indices. W: Export and Import Price Indeks Manual. Theory and Practice. Washington D.C.: IMF.
 8. IMF (2016). Pobrano z: http://www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf (15.02.2016).
 9. Ocampo, J.A., Parra, M. (2003). The Terms of Trade for Commodities in the Twentieth Century. CEPAL Review, 79, April.
 10. Sosa, S., Tsounta, E. (2013). A Bumpy Road Ahead. Finance and Development, September.
 11. UNCTAD (2016). Statistical database. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org (8.04.2016).
 12. UNCTAD (2005). Trade and Development Report 2005. New York-Geneva.
 13. UNCTAD (2013). Trade and Development Report 2015. New York-Geneva.
 14. UNSTATS (2016). Pobrano z: http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/tables/Table40-2015-Sep.xls (15.02.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu