BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korbutowicz Teresa (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Standardy żywności w handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
Food Standards in the Trade Between Members Countries EU
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 131-141, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Standardy jakości, Dobra Praktyka Produkcyjna, Handel produktami rolnymi, Żywność modyfikowana genetycznie
Food security, Quality standards, Good Manufacturing Practice (GMP), Agricultural trade, Genetically modified food
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Swoboda handlu wewnętrznego bezpieczną żywnością określona jest przez zasady prawa żywnościowego UE, swobody przepływu towarów, ochrony konsumenta oraz udział instytucji naukowych i certyfikujących. Ważną rolę w zagwarantowaniu dostaw bezpiecznej i zdrowej żywności oraz nieograniczania jej przepływu odgrywają przyjęte standardy żywności, jak standardy Codex Alimentarius, bezpieczeństwa żywności UE, GHP, GMP, IFS, BRC, non-gmo system. (abstrakt oryginalny)

Free trade of safe products on single market was definite by the Food Law, the free movement of goods, the consumer protection, and activities science and certification institutions. The food safety system, particularly standards Codex Alimentarius, GHP, GMP, IFS, BRC, non-gmo system become more important in the supplies safe and health food products and their free movement in the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balon, U., Sikora, M. (2015). Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe. Zeszyty Naukowe UEK, 3, 167-183.
 2. BRC Global Standard for Food Safety Issue 7. Pobrano z: http://www.brcglobalstandards.com/ Manufacturers/ Food/FoodIssue7.aspx#.VuQ6ft8hGMk.
 3. Chrictoforou, Th. (2004). The Regulation of Genetically Modified Organismus in the European Union: the Interplay of Science, Law and Politics. Common Market Law Review, 3, 637-709.
 4. Codex Alimentarius Commission. Pobrano z: www.fao.org/docrep.
 5. Functional Foods. European Commission Directorate-General for Research. Pobrano z: ftp//ftp.cordis.europa.eu/ pub/fp7/ kbbe/docs/functional-foods_en.pdf.
 6. Galczak, M. (2016). BRC Global Standard Food Safety - co nowego w wydaniu 7. Pobrano z: http://www.portalspozywczy. pl/technologie/artykuly/brc-global-standard-food-safety-co-nowego-w-wydaniu-7,110089.html.
 7. IFS. Międzynarodowy Standard Żywności. Pobrano z: http://www.lukosz.pl/polityka-jakosci/7.
 8. International Food Quality Management and Safety Standards in Agribusiness. Pobrano z: http://www. wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2007_T2 17 _z2_s63.pdf.
 9. International Food Standard. Międzynarodowy Standard Żywności. Pobrano z: http://www.iso.org.pl/miedzynarodowe-standardy-zywnosci-ifs.
 10. Jeznach, M. (2007). Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno- -spożywczej. Pobrano z: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2007_T2 17 _z2_s63.pdf.
 11. Korzycka-Iwanow, M. (2007). Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego. Warszawa: Lexis -Nexis.
 12. Uzasadnienie potrzeby wdrażania systemu HACCP. Pobrano z: http://www.izz.waw.pl/index.php?option =com_content&view=article&id=62&Itemid=59&lang=pl.
 13. Wrześniewska-Wal, I. (2008). Żywność genetycznie zmodyfikowana. Aspekty prawne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu