BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacka-Bandosz Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec globalnego kryzysu gospodarczego
The IMF and the Global Crisis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 191-199, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy, Instrumenty kredytowe, Finanse międzynarodowe
Financial crisis, Economic crisis, Credit instruments, International finance
Note
streszcz., summ.
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstract
W artykule przedstawiono główne zmiany w instrumentarium kredytowym Międzynarodowego Funduszu Walutowego po wybuchu kryzysu lat 2007/2008. Wiązały się one z modyfikacjami tradycyjnych narzędzi pożyczkowych udostępnianych krajom doświadczającym trudności ze zrównoważeniem deficytu bilansu płatniczego. Ponadto instrumentarium MFW zostało wzbogacone o nowe linie kredytowe służące zapobieganiu rozprzestrzenienia się kryzysu finansowego. Następnie przedstawiono zapotrzebowanie krajów na poszczególne narzędzia kredytowe, które znalazło odzwierciedlenie w porozumieniach pożyczkowych zawieranych z Funduszem po upadku banku Lehman Brothers. Zaobserwowane tendencje odzwierciedlały strukturalny charakter zaburzeń występujących w gospodarce światowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the main changes in IMF's lending instruments after the outbreak of the global financial and economic crisis 2007/2008. The research shows that facilities used in case of problems with the balance of payments were modified and new precautionary instruments were created. The demand for particular credit lines was reflected in arrangements between member countries and IMF after the collapse of Lehman Brothers. These tendencies reflected structural problem underlying the crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Geithner, T. (2003). Review of Contingent Credit Lines. Washington: International Monetary Fund.
 2. IMF (2014a). Annual Report 2014. From Stabilization to Sustainable Growth. Washington. Appendix II.
 3. IMF (2014b). Financial Operations 2014. Washington: International Monetary Fund.
 4. IMF (2014c). Review of Flexible Credit Line, the Precautionary and Liquidity Line and the Rapid Financing Instrument. Washington: International Monetary Fund.
 5. IMF (2015a). Annual Report 2015. Tackling Challenges Together. Washington. Appendix II.
 6. IMF (2015b). IMF Conditionality. Washington: International Monetary Fund.
 7. IMF (2015c). Flexible Credit Line - Operation Guidance Note. Washington: International Monetary Fund.
 8. IMF (2015d). Precautionary and Liquidity Line - Operation Guidance Note. Washington: International Monetary Fund.
 9. IMF (2015e). IMF Lending Arrangements as of October 31, 2015. Washington: International Monetary Fund.
 10. IMF (2016a). The IMF's Flexible Credit Line. Washington: International Monetary Fund.
 11. IMF (2016b). The IMF's Precautionary and Liquidity Line. Washington: International Monetary Fund.
 12. IMF (2016c). The IMF's Rapid Financing Instrument. Washington: International Monetary Fund.
 13. Jeanne, O., Ostry, J., Zettelmeyer, J. (2015). A Theory of International Crisis Lending and IMF Conditionality. IMF Working Paper, 08/236.
 14. John, J., Knedlik, T. (2011). New IMF Lending Facilities and Financial Stability in Emerging Markets. Economic Analysis & Policy, 41 (2).
 15. Michałowski, T. (2008). Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Działalność i propozycje reformy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 16. Reichmann, T., de Resende, C. (2014). The IMF's Lending Toolkit and the Global Financial Crisis. Washington: Background Paper No. 11. Independent Evaluation Office of the IMF.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu