BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomik Rajmund (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Title
Turystyka aktywna : pojęcie, rodzaje i formy
Active Sport Tourism : Understanding and Classifications
Source
Studia Periegetica, 2015, nr 2(14), s. 13-24, bibliogr. 50 poz.
Issue title
Turystyka i rekreacja : przygoda w plenerze = Tourism and Recreation Adventure Outdoors
Keyword
Turystyka, Aktywność turystyczna, Rodzaje turystyki, Przegląd literatury
Tourism, Tourist activity, Type of tourism, Literature review
Note
streszcz., summ.
Abstract
Turystyka aktywna uznawana jest w literaturze angielskojęzycznej, obok turystyki widowisk sportowych i nostalgicznej turystyki sportowej, za jedną z form turystyki sportowej. Cechą turystyki aktywnej jest podróżowanie w celu uprawiania różnego rodzaju sportów, bycia aktywnym fizycznie. Formami turystyki aktywnej są: turystyka kwalifikowana, ekstremalna i przygodowa. Turystyka aktywna może być uprawiana w różnych środowiskach: lądowym, wodnym i powietrznym, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, w formie wyjazdów jednodniowych, weekendowych i wielodniowych. Celem pracy jest autorska próba zdefiniowania pojęcia "turystyka aktywna", z uwzględnieniem jej podstawowych form i rodzajów, na podstawie literatury światowej i opisów tej formy turystyki w literaturze krajowej.(abstrakt oryginalny)

English language literature on tourism perceives active sport tourism, event sport tourism and nostalgia sport tourism as three forms of sport tourism. The primary aim of active sport tourism is travelling to participate in different sport activities, ie. to be physically active. Active sport tourism is further divided into qualified, extreme, and adventure tourism. Active sport tourism can be practiced in different environments, ie. on land or water, as well as, in the air, in summer and winter, and in the form of one-day, weekend-, or multi-day trips. The paper presents the author's definition and classification of active sport tourism and discusses its significance for the contemporary theory and practice of tourism.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J. (2011), Od turystyki aktywnej do ekstremalnej - miejsce turystyki kwalifikowanej na współczesnym rynku, w: I. Ozimek (red.), Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki - wybrane zagadnienia, Warszawa: SGGW.
 2. Attitudes of Europeans Towards Tourism. Flash Eurobarometer 370 (2013), TNS Political & Social.
 3. Baker E., Brennan L., Brownson R., Houseman R. (2000), Measuring the determinants of physical activity in the community: Current and future directions, Research Quarterly for Exercise and Sport, nr 71: 146-158.
 4. Bończak B. (2013), Aktywne formy turystyki - problemy terminologiczne, w: R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Dougherty N. (red.) (1998), Outdoor recreation safety, Champaign: Human Kinetics.
 6. Durywidka M. (2006), Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana. Dylematy terminologiczne, w: A. Świeca, K. Kałamucki (red.), Turystyka aktywna i jej rozwój na roztoczu - regionie pogranicza, Lublin: Kartpol.
 7. Ferguson N. (2007), Imperium. Jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat, Warszawa: Sprawy Polityczne.
 8. Gibson H.J. (1998), Sport Tourism: A Critical Analysis of Research, Sport Management Review, nr 1: 45-76.
 9. Gibson H., Attle S., Yiannakis A. (1998), Segmenting the sport tourist market: A lifespan perspective, Journal of Vacation Marketing, nr 4: 52-64.
 10. Gilbertson K., Bates T., McLoughlin T., Ewert K. (2006), Outdoor education. Methods and strategies, Champaign: Human Kinetics.
 11. Hall C. (1992), Adventure, Sport and health tourism, w: B. Weiler, C. Hall (red.), Special Interst Tourism, London: Belhaven.
 12. Hinch T., Higham J. (2011), Sport Tourism Development, Bristol - Bufflo - Toronto: Channel View Publications.
 13. Hodaň B., Dohnal T. (2005), Rekreologie, Olomouc: Hanex.
 14. http://irnist.com [24.12.2015].
 15. https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/files/Downloads/20130103151557/ BIALA_KSIEGA_NA_ TEMAT_SPORTU.pdf?1357226159 [24.12.2015].
 16. Jethon Z. (1994), Ekologia człowieka w wychowaniu fizycznym i sporcie, Wrocław: Wyd. AWF.
 17. Jędrzejczyk I., Mynarski W. (2008), Trendy rozwojowe w światowej i krajowej turystyce, w: W. Mynarski (red.), Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, Katowice: Wyd. AWF.
 18. Kaganek K. (2015), Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki, w: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Warszawa: PTTK.
 19. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku (2008), Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 20. Knop P. de (1990), Sport for all and active tourism, World Leisure and Recreation, nr 32: 30-36.
 21. Kożuchowski J. (2005), Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Poznań: Kurpisz.
 22. Kurek W. (2008), Turystyka, Warszawa: WN PWN.
 23. Kwilecka M. (red.) (2006), Bezpośrednie funkcje rekreacji ruchowej, Warszawa: Almamer.
 24. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2008), Geografia turystyki Polski, Warszawa: PWE.
 25. Łobożewicz T. (1999), Wstęp, w: T. Łobożewicz, R. Kogut (red.), Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Iława 23-24 października 1998 r., Warszawa.
 26. Marcus B.H., Forsyth L.H. (2003), Motivating people to be physically active, Champaign: Human Kinetics.
 27. Martin B., Cashel C., Wagstaf M., Breuning M. (2006), Outdoor leadership. Theory and practice, Champaign: Human Kinetics.
 28. Melo R. (red.) (2015), New Challenges in a Globalized World. Proceedings E-Book, Coimbra: Coimbra College of Education.
 29. Merski J., Warecka J. (2009), Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Warszawa: Almamer.
 30. Mokras-Grabowska J. (2015), Turystyka aktywna - zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, w: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Warszawa: PTTK.
 31. Morlock C. (1994), The Adventure Alternative, Umbria: Cicerone Press.
 32. Nogawa H., Yamguchi Y., Hagi Y. (1996), An empirical research study on Japanese sport tourism in Sport-for-All Events: Case studies of a single-night event and a multiplenight event, Journal of Travel Research, nr 35: 46-54.
 33. Pańczyk W. (1999), Biologiczno-zdrowotne i wychowawcze efekty lekcji wychowania fizycznego w terenie i w sali, Zamość: ODN.
 34. Pedersen P.M., Parks J.B., Quarterman J., Thibault L. (2010), Contemporary Sport Management, Champaign: Human Kinetics.
 35. Pisarska B. (2015), Znaczenie i zakres turystyki kwalifikowanej i aktywnej w ujęciu historycznym, w: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Warszawa: PTTK.
 36. Prouty D., Panicucci J., Collinson R. (red.) (2007), Adventure Education. Theory and Applications, Champaign: Human Kinetics.
 37. Sallis J.F. i in. (2006), An ecological approach to creating active living communities, Annual Review of Public Health, nr 27: 297-322.
 38. Stasiak A., Włodarczyk B. (2015), Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki, w: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Warszawa: PTTK.
 39. Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013 (2004), Katowice: Sejmik Województwa Śląskiego.
 40. Stremba B., Bisson Ch.A. (2009), Teaching adventure education theory. Best practices, Champaign: Human Kinetics.
 41. Toczek-Werner S. (2005), Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław: Wyd. AWF.
 42. Tomik R., Hadzik A., Cholewa J. (2012), Turystyka aktywna w materiałach promocyjnych województw w Polsce, w: A. Rapacz (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 43. Winiarski R., Zdebski J. (2008), Psychologia turystyki, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 44. Wyrzykowski J., Marak J. (red.) (2010), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wrocław: Wyd. WSH.
 45. www.egospodarka.pl/81405,Plany-wakacyjne-Polakow-2012,1,39,1.html [9.08.2013].
 46. www.esec.pt/pagina/stc2014/index.php [24.12.2015].
 47. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/konkurs-polska-pieknieje-2015- rozpoczynamy-glosowanie-internautow/ [2.12.2015].
 48. www.pttk.pl [2.12.2015].
 49. www.turystyka.gov.pl/CRZ.aspx [2.12.2015].
 50. www.who.int/topics/physical_activity/en [21.06.2013].
Cited by
Show
ISSN
1897-9262
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu