BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziobrowska Justyna Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć społecznych, kulturowych i biznesowych
Crowdfunding as a Modern Form of Boosting Social, Cultural and Business Projects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 285-295, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Źródła finansowania, Innowacje, Przedsiębiorczość społeczna, Finansowanie społecznościowe
Source of financing, Innovations, Social entrepreneurship, Crowdfunding
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie istoty i możliwych zastosowań crowdfundingu jako procesu, w którym społeczność organizuje się wokół różnych projektów. Artykuł został podzielony na 2 rozdziały. W pierwszym opisano definicje, procesy finansowania oraz modele crowdfundingu. W drugim natomiast przedstawiono wybrane projekty oraz zalety i wady tego procesu. Metodologia badania - Autorka dokonała przeglądu literatury i analizy platform crowdfundingowych (z wybranymi projektami) funkcjonujących w Polsce i na całym świecie. Wynik - Sukces portali promujących kreatywne projekty świadczy o tym, że model ten przyjął się zarówno na rynku finansowym, jak i w społecznej świadomości. Crowdfunding jako forma alternatywnego finansowania ma więcej zalet, niż wad. Oryginalność/wartość - Artykuł opisuje nowy trend w finansowaniu biznesu, w którym mobilizacja społeczna odgrywa ogromną rolę. Autorka udowadnia, że gospodarka partycypacyjna zwiększa dostęp do nowych odkryć i możliwość ich przekształcania w produkty i usługi. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The goal of this article is to introduce the idea and possible usage of crowdfunding as a process through which a society organizes itself around different projects. The article has been divided into chapters. In the first one, there has been given definitions, processes of financing and models of crowdfunding. In the second one, there has been presented chosen projects, as well as advantages and disadvantages of this process. Design/methodology/approach - The author has done a review of literature and analysis of crowdfunding platforms (altogether with chosen projects), that function in Poland and in the whole world. Findings - The success of internet portals promoting creative projects is a proof, that this model has been accepted by both financial markets and social consciousness. Crowdfunding as a platform of alternative financing has more advantages, than disadvantages. Originality/value - The article describes a new trend in business financing, in which social mobilization has a significant meaning. The author proves, that participating economy increases access to new discoveries and possibilities to transform them into new products and services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brunello, A. (2015/2016). Crowdfunding. Podręcznik. Warszawa: CeDeWu.
 2. Chylińska, D. (2015). Crowdfunding - społeczeństwo ma głos. Pobrano z: http://finanse-ngo.pl/news/artykul-crowdfunding-spoleczenstwo-ma-glos (12.02.2016).
 3. Dziuba, D.T. (2015). Ekonomika crowdfundingu. Warszawa: Difin.
 4. Gadomski, W. (2014). Crowdfunding w Europie pozostanie nieregulowany. Pobrano z: http://www.obserwatorfinansowy. pl/tematyka/rynki-finansowe/crowdfunding-w-europie-pozostanie-nieregulowany (12.03.2016).
 5. Król, K. (2011). Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Pobrano z: https://issuu.com/karolkrol/docs/karol_krol_crowdfunding (24.02.2016).
 6. Król, K. (2013). Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności. Warszawa.
 7. Krzymińska, M. (2015). Finansowanie społecznościowe - nie lekceważcie crowdfundingu udziałowego. Pobrano z: http://hr-recruit.pl/art_busines_crowdfundingu_krzyminska.php (18.02.2016).
 8. Malinowski M., Giełzak M. (2015). Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. Gliwice: Helion.
 9. Masalaska, K., Kilian M. (2016). Crowdfunding w mediach. Jak bardzo lubimy pomagać? Pobrano z: http://www. egospodarka.pl/130256,Crowdfunding-w-mediach-Jak-bardzo-lubimy-pomagac,2,93,1.html (12.02.2016).
 10. Pomaganie przez internet staje się modne. Zjawisko finansowania społecznościowego rośnie (2016). Pobrano z: http://www.biznes.newseria.pl/news/pomaganie_przez_internet,p1464508746 (15.03.2016).
 11. Schwienbacher A., Larralde A. (2010). Crowdfunding of Small Enterpreneurial Ventures. Handbook of Entrepreneurial Finance. Oxford University Press.
 12. Steinberg, S. (2012). The Crowdfunding Bible. How to Raise Money for any Startup, Video Game or Project. Pobrano z: http://www.crowdfundingguides.com/The Crowdfunding Bible.pdf (12.03.2016)
 13. Young, T.E. (2013). The Everything Guide to Crowdfunding: Learn how to Use Social Media for Small-business Funding. Pobrano z: https://books.google.pl/books?id=GPnCfS6rBGcC&printsec=frontcover&dq=young+cro wdfunding+2013&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiMzaKVgtrLAhVn4XIKHc6yDLwQ6AEIJDAA#v=onepage &q=young crowdfunding 2013&f=false (20.03.2016).
 14. Wardyński i Wspólnicy (2014). Raport: Crowdfunding. Pobrano z: http://www.wardynski.com.pl/gfx/wardynski/ userfiles/_public/crowdfunding_raport_ww.pdf (14.03.2016).
 15. Zbiorowe inwestowanie (2016). Pobrano z: http://franchising.pl/moja-firma/9618/zbiorowe-inwestowanie (12.03.2016).
 16. www.beesfund.com.
 17. www.indiegogo.com.
 18. www.kickstarter.com.
 19. www.Polakpotrafi.pl.
 20. www.siepomaga.pl.
 21. www.wspieramkulture.pl.
 22. www.wspieram.to.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu