BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barbacki Antoni P. (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Technical Aspects of Geothermal Energy Utilization in Małopolska Region
Techniczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej w Małopolsce
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/4, s. 13-22, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Energia geotermalna, Zbiorniki wodne, Ciepłownictwo
Geothermal energy, Water container, Heating
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
W artykule przedstawiono techniki umożliwiające energetyczne wykorzystanie wód termalnych występujących na obszarze Małopolski, uwzględniając charakterystykę zbiorników wód termalnych na tym obszarze z punktu widzenia wykorzystania ich do celów ciepłowniczych lub rekreacyjnych. Zaprezentowano proponowane i istniejące rozwiązania technologiczne związane z pompami ciepła, instalacjami ciepłowniczymi, basenami rekreacyjnymi oraz z wykorzystaniem kogeneratorów do produkcji ciepła i prądu.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the technical aspects of geothermal energy utilization in Małopolska and provides a brief description of the technological solutions available to exploit the thermal aquifers typical of this region, for heating and recreation. It includes some technological solutions for the recovery and management of heat in this area, together with examples of how heat pumps and combined heat and power units are used in Poland.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barbacki A.P.: Zbiorniki wód geotermalnych niecki miechowskiej i środkowej części zapadliska przedkarpackiego [The aquifers of geothermal waters of the Miechów Trough and central part of the Carpathian Foredeep]. IGSMiE PAN, Kraków 2004.
 2. Barbacki A.P., Bujakowski W., Pająk L.: Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski [Atlas of Geothermal Water Reservoirs in Małopolska]. IGSMiE PAN, Kraków 2006.
 3. Barbacki A., Uliasz-Misiak В.: Geothermal Energy of the Mesosoic Basin in the Carpathian Foredeep, Kraków Region, Poland, Energex '2002, 9th International Energy Conference, Applied Energy Elsevier Science Ltd., vol. 74, 2003, 65-73.
 4. Barbier E.: Geothermal energy and current status: an overview. Renewable & Sustainable Energy Review, Pergamon, 2002, pp. 3-65.
 5. Bujakowski W.: Regionalna analiza i badania geotermalne jury środkowej i cenomanu w województwie małopolskim [Regional analysis and geothermal study of the Middle Jurassic and Cenomanian in the Małopolskie Voivodeship]. Archiwum IGSMiE PAN, Kraków 2001.
 6. Fridleifsson LB.: Geothermal Energy amongst the World's Energy Sources. Pro-ceedings of World Geothermal Congress, Antalya (Turkey) 2005.
 7. Lucas K.: Efficient energy systems on the basis of cogeneration and heat pump tech-nology. International Journal of Thermal Sciences, vol. 40, issue 4, 2001, pp. 338-343.
 8. Lund J., Sanner В., Rybach L., Hellstrom G.: Ground Source Heat Pumps - Geothermal Energy for Anyone and Anywhere. Proceedings of World Geothermal Congress, Antalya (Turkey) 2005.
 9. Rosen M., Le M., Dincer I: Efficiency analysis of a cogeneration and district energy system. Applied Thermal Engineering, vol. 25, 2005, pp. 147-159.
 10. Sobański R., Kabat M., Malenta Z., Maliszewski N., Grabieć R.: Ocena pracy ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach na podstawie wyników eksploatacji z 1999 r. [Assessment of the geothermal heating plant in Pyrzyce based on the operating results from 1999]. Proceedings of the Symposium "Rola energii geotermalnej w zrównoważonym rozwoju regionów mazowieckiego i łódzkiego", Osuchów 04-06.10.2000.
 11. Yihan C: The Research Work of Low Temperature Geothermal Space Heating. Proceedings of World Geothermal Congress, Antalya (Turkey) 2005.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu