BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żołądkiewicz Krystyna (Uniwersytet Gdański)
Title
Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie
RCEP as an Example of a New Trend in Regionalism
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 335-344, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Integracja gospodarcza, Regionalizm, Handel międzynarodowy
Economic integration, Regionalism, International trade
Note
streszcz., summ.
Company
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Country
Azja i Pacyfik
Asia and Pacific
Abstract
W artykule podjęto problem nowego trendu w regionalizmie, jakim jest tworzenie międzyregionalnych porozumień handlowych, zwłaszcza w regionie Azji-Pacyfiku. Jest to problem ważny, ponieważ region transpacyficzny odgrywa coraz istotniejszą rolę w gospodarce światowej. Jednym z negocjowanych ugrupowań jest Porozumienie RCEP 1 , które ma zintegrować w tym regionie gospodarki 16 krajów: 10 państw należących do ugrupowania ASEAN oraz Australię, Chiny, Indie, Japonię, Koreę Płd. i Nową Zelandię (6 państw). Badania przeprowadzono posługując się metodą opisową na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz publikacji WTO, rządów uczestniczących krajów oraz dokumentów dotyczących negocjacji RCEP. Opracowanie jest przyczynkiem do dyskusji nad ekspansją regionalizmu.(abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is to present a problem of a new trend in regionalism, such as creation of cross-regional trade agreements, especially in Asia-Pacific region. It is an important issue because transPacific region plays a significant role in the world economy. RCEP agreement has been recently under negotiations aiming to unite 16 countries: 10 countries belonging to the group called ASEAN and Australia, China, India, Japan, Korea, and new Zealand (6 countries). The outcome of this paper was based on critical analysis of the literature of the subject and documents of the WTO and the RCEP negotiations supplied by participating countries. This paper is a part of the discussion on the trends in regionalism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ASEAN Roadshow to Japan Ends on a High Note. Pobrano z: www.asean.org (6.05.2016).
 2. ASEAN Secretariat News (2012). Pobrano z: www.asean.org (5.05.2016).
 3. Baldwin, R., Evenett, S., Low, P. (2009). Beyond Tariffs: Multilateralizing Non-Tariff RTA Commitments. W: R. Baldwin, P. Low (red.), Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Baldwin, R. (2006). Multilateralizing Regionalism: Spaghetti Bowls as building Blocs on the Path to Global Free Trade. NBER Working Paper, 12545, September.
 5. Chatterjee, B., Singh, S. (2015). Why RCEP is Vital for India. The Diplomat, March.
 6. Concentrated Trade in RCEP (2016). Policy Brief No: 16-07. Singapore: Asian Trade Centre.
 7. DiCaprio, A. A New FTA in a Congested Trade Landscape: Can RCEP Unravel the Noodle Bowl? Pobrano z: https://aric.adb.org (3.05.2016).
 8. Elms, D.K. (2016). Advice to RCEP Official. Singapore: Talking Trade, Asian Trade Center.
 9. Fiorentino, R.V., Crawford, J-A., Toqueboeuf, C. (2009). The Landscape of Regional Trade Agreements and WTO Surveillance. W: R. Baldwin, P. Low (red.), Multilateralizing Regionalism. Challenges for the Global Trading System, Cambridge: Cambridge University Press.
 10. Fukunaga, Y., Isono, I. Talking ASEAN+1 FTAs Towards the RCEP: A Mapping Study. ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2013-02. Pobrano z: https://aric.adb.org/fta/regional-comprehensive-economic-partnership (1.05.2016).
 11. Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership. Pobrano z : http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Documents/guiding-principles-rcep.pdf (4.05.2016).
 12. Hoekman, B., Kostecki M.M. (2011). Ekonomia światowego systemu handlu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 13. Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the Regional Comprehensive Economic Partnership. Pobrano z: http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121120003/20121120003-2.pdf (4.05.2016).
 14. Michalski, B. (2014). Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego" handlu? Warszawa: Difin.
 15. Ministerial Meeting. 24 August 2015. Kuala Lumpur, Malaysia. Pobrano z: www.asean.org (4.05.2016).
 16. Regional Comprehensive Economic Partnership, Government of Australia, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) (2016). Canberra, May.
 17. Woolcock, S. (2003). A Framework for Assessing Regional Trade Agreements: WTO-plus. W: G.P. Sampson, S. Woolcock (red.), Regionalism, Multilateralism, and Economic Integration. Tokyo-New York-Paris: United Nations University Press.
 18. Żołądkiewicz, K. (2012). Fale regionalizmu. W: R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, s. 199-202. Warszawa: PWE.
 19. Żołądkiewicz, K. (2015). Partnerstwo Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 857.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu