BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Marek Jacek (WSB University in Torun)
Title
Modelling of the Key Areas of Positive Organizational Potential as a Manifestation of Positive Management Paradigm Operationalization
Source
Torun Business Review, 2015, nr 14(1), s. 21-35, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Klimat organizacyjny, Zachowania pracownika, Zarządzanie
Organisational culture, Organizational climate, Employee behaviours, Management
Note
summ.
Abstract
Positive Organizational Potential (POP) is defined as a specific state and configuration of organization's resources which support shaping positive organizational culture and positive organizational climate, which in turn stimulate people commitment to activity directed at a development of the whole organization. Within the POP some resources and their specific deposits have significant importance for the whole POP system and for its final result - development of the organization. They may he called Key Areas of POP (KAPOP). In the paper - on the basis of empirical research outcome - KAPOP were identified, as well as their desirable states, from the point of view of organization's development, have been described. The paradigm of positive management leads to such states and development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barney J.B. (1997). Gaining and Sustaining Competitive Advantage. New York: Addison Wesley Publishing Company Inc.
 2. Barney J.B., Clark D.N. (2007). Resource-Based theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage. New York Oxford University Press.
 3. Blowfield M., Murray A. (2008). Corporate Responsibility. A Critical Introduction. New York: Oxford University Press.
 4. Denison D.R. (1996). What is the Difference Between Organizational Culture and Organizational Climate? A Native's Point of View on a Decade of Paradigm Wars. The Academy of Management Reviere, 21(3).
 5. Glińska-Neweś A. (2010). Pozytywny Klimat Organizacji jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji. [w:] M.J. Stankiewicz (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania. Toruń: Dom Organizatora.
 6. Hawkins D.E. (2006). Corporate Social Responsibility. Balancing Tomorrow's Sustainability and Today's Profitability. New York : Palgrave MacmillaN.
 7. Huy Q.N. (2011). How Middle Manager's Group-Focus Emotions and Social Identities Influence Strategy Implementation. "Strategic Management Journal", 32.
 8. Jeżak J. (2010). Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 9. Kalińska M. (2010). Pozytywny Klimat Organizacji jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji. [w:] M.J. Stankiewicz (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania (pp. 110-138). Toruń: Dom Organizatora.
 10. Kase R., Paauwe J., Zupan, N. (2009). Interpersonal Relations and Intrafirm Knowledge Transfer in Knowledge-Intensive Firms: A Social Network Perspective. "Human Resource Management", 48(4).
 11. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. (2011). The War of Talent, Boston: Harvard Business School Press.
 12. Rokita, J. (Ed.). (2011). Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Katowice: Wyd. GWSH im. Wojciecha Korfantego.
 13. Neeley T. (2012). Global Business Speaks English. Why You Need a language Strategy Now?. Harvard Business Review.
 14. Penrose E.T. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. New York: John Wiley & Sons.
 15. Stankiewicz M.J. (Ed.). (2013). Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success. Toruń: Dom Organizatora.
 16. Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E., Berrett-Koehler. (Eds.). (2003). Positive Organizational Scholarships: Fundations of a New Discipline. San Francisco.
 17. Stankiewicz M.J. (Ed.), (2010). Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania. Toruń: Dom Organizatora.
 18. Stankiewicz M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (2nd ed.). Toruń: Dom Organizatora.
 19. Sztompka P. (2007). Zaufanie - fundament społeczeństwa. Kraków: Wyd. Znak.
 20. Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v14i1.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu