BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sidor-Rządkowska Małgorzata (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Title
Mentoring jako wsparcie rozwoju kadry menedżerskiej firmy Sanofi Polska
Mentoring : Support for Executive Development at Sanofi Polska
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 149-158, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Mentoring, Rozwój, Kadra kierownicza, Studium przypadku
Mentoring, Development, Managerial staff, Case study
Note
streszcz., summ.
Company
Sanofi SA
Abstract
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z wdrażaniem programu mentoringu do organizacji. W tekście scharakteryzowano wyzwania towarzyszące kolejnym etapom wprowadzania programu w firmie Sanofi. Opisano cele programu, działania edukacyjne poprzedzające jego wdrożenie, dobór par mentor-podopieczny, przebieg sesji mentoringowych. Szczególną uwagę poświęcono ewaluacji podjętych działań, w tym określeniu czynników sukcesu, leżących zarówno po stronie mentorów, jak i po stronie uczestników programu. (abstrakt oryginalny)

This article concentrates on questions related to implementing a mentoring program in an organization. It characterizes the challenges accompanying successive phases of the introduction of such a program at Sanofi. It describes program goals, educational efforts preceding program implementation, selection of mentor-mentee pairings, and the course of the mentoring sessions. Special attention was devoted to evaluating actions taken, including the defining of success factors on the sides of both the mentors and program participants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chyrchel Т. (2013), Metody doboru par mentor - uczeń w ramach procesu mentoringu organizacyjnego, Personel Plus, nr 9.
 2. Clutterbuck D. (2002), Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami?, Warszawa, Petit.
 3. Delong T. J., Gabarro J. J., Lees R. J. (2008), Dlaczego w warunkach hiperkonkurencji ważni są mentorzy?, Harvard Business Review Polska, nr 7-8.
 4. Karwalla S. (2009), Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.
 5. Marzec J. (2008), Od mentoringu do sukcesu zawodowego pracowników w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, tom 2.
 6. Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 7. Parsloe E., Wray M. (2002), Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Kraków, Oficyna Wydawnicza.
 8. Sidor-Rządkowska M., red. (2014), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 9. Suchar M. (2003), Kuriera i rozwój zawodowy, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 10. Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 11. Zimbardo P. G. (2013), Znaczenie mentoringu w biznesie i edukacji, Personel Plus, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu