BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Agnieszka (WSB University in Torun)
Title
Social Accountability 8000 Standard as a Contemporary Challenge in HR Management
Source
Torun Business Review, 2015, nr 14(1), s. 55-66, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Systemy zarządzania, Etyka, Norma Społecznej Odpowiedzialności Biznesu SA 8000, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Corporate Social Responsibility (CSR), Management system, Ethics, Social Accountability International SA8000 certification, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
This study is aimed at presenting the requirements of the Social Accountability 8000 standard as the only certifiable standard in the corporate accountability area. Standard implementation is a significant challenge for many entities. This article discusses the areas where SA8000 implementation is most difficult and offers some practical tips, useful for further standard implementation. Workplace relations and care about the business ethics should be the foundation of any responsible business operations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieślak M., Rózicka K. (2014)- Praca dzieci. In ICAN Institute (Ed.), Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne.
  2. Retrieved from http://taxand.pl/attachments/Book/Brief_etyka_AK.pdf.
  3. Syrzycka-Mlicka N. (2014). Etyka w HR. Doświadczenia we współpracy z firmami w zakresie wdrażania normy SA8000. ICAN Institute.
  4. Polish Committee for Standardisation. (2012). Guidelines on Social Responsibility: PN-ISO 26000, Warsaw: Polish Committee for Standardisation.
  5. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Crido Taxand. (2014). Standard Social Accountability 8000 materials. Warsaw: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Crido Taxand.
  6. Social Accountability Accreditation Services. (2015). Retrieved from http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.
  7. Załęcki A., Kędzierska D. (2015). SA8000. Audytorzy o normie, audytowaniu i certyfikacji. Warsaw: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v14i1.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu