BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Joanna (Nicolaus Copernicus University in Torun)
Title
Evaluation of the Impact of Work Reorganisation in a Wholesale Store on Weekly, Monthly, and Yearly Cyclicality Discussed on the Basis of Daily Data
Source
Torun Business Review, 2015, nr 14(1), s. 81-93, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zmiany organizacyjne, Analiza danych, Handel hurtowy, Sprzedaż, Organizacja pracy
Organisational change, Data analysis, Wholesale trade, Sale, Work organisation
Note
summ.
Abstract
This paper attempts to evaluate the complex cyclicality of A daily data in the course of reorganisation of the work of a wholesale store. In the study concerning a selected wholesale store three cycles of weekly, monthly, and yearly duration were distinguished using a set of zero- one variables in econometric models. The study period may be divided into two parts - before and after the introduction of organisational changes in the wholesale store. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błażejowski M., Kufel T. (2009). Analiza porównawcza metod estymacji amplitud cykliczności dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania. "Studia i prace UE w Krakowie", (2).
 2. Drucker P. (2000). Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: MT Biznes.
 3. Fok D., Franses P., Paap R. (2006). Performance of Seasonal Adjustment Procedure: Simulation and Empirical. [w:] T. Mills, K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics (Vol. 1) (pp. 1035-1055). Palgrave Macmillan UK.
 4. Kufel T., Błażejowski M., Kufel P. (2014). Obszary modelowania niefinansowych danych transakcyjnych (tickowych). "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", 7(45), 197-204.
 5. Kufel T. (2010). Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 6. Kufel T. (2006). Ekonometryczne modelowanie cykliczności w procesach sprzedaży na podstawie danych dziennych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 1112, 236-247.
 7. Kufel T. (1997). Identyfikacja struktury procesów ekonomicznych dla danych dziennych. [w:] T. Kufel, M. Piłatowska (Eds.), Dynamiczne Modele Ekonometryczne (pp. 233-244). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 8. Kufel T., Zawada M. (1999). Modelowanie cykliczności procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania. [w:] T. Kufel, M. Piłatowska (Eds.), Dynamiczne Modele Ekonometryczne: VI Ogólnopolskie seminarium Naukowe 7-9 września 1999 w Toruniu (pp. 113-127). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 9. Osińska M. (Ed.). (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK.
 10. Roth G., Kurtyka M. (2008). Zarządzanie zmianą: od strategii do działania. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.
 11. Zeliaś A. (200). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.
 12. Zieliński Z. (1979). Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v14i1.20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu