BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zarządzanie różnorodnością - spojrzenie w przyszłość
Diversity Management : a Look into the Future
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 139-148, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Diversity management, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ., W ramach realizacji projektu badawczego NCN pt.: "Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością", nr umowy UMO-2012/07/B/HS4/03008
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie stanu wdrożenia zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach - finalistach konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi", biorących udział w panelu eksperckim poświęconym zarządzaniu różnorodnością, zidentyfikowanie obszarów zarządzania różnorodnością oraz specyfiki zarządzania różnorodnością w prezentowanych organizacjach. Materiał empiryczny zawarty w niniejszym artykule zgromadzony został za pomocą jakościowej analizy treści panelu eksperckiego oraz analizy dokumentów i wyników ankiety konkursowej, a także raportów z audytów przeprowadzonych w ramach procedury konkursowej "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi". (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to determine the state of implementation of diversity management in companies that are finalists in the Human Resource Management Leader Competition and participants in a panel of experts devoted to diversity management, as well as the identification of areas of diversity management and the specifics of diversity management in the presented organizations. Empirical materials contained in this article were collected using qualitative analyses of the results of the panel of experts as well as an analysis of documents and competition questionnaire results, including audit reports stemming from Human Resource Management Leader Competition procedures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Avery D. R., McKay P. F. (2010), Doing diversity right: An empirically based approach to effective diversity management, International Review of Industrial and Organization Psychology, nr 25.
 2. Economist Intelligence Unit (2014), Values-based diversity. The challenges and strengths of many, A report from the Economist Intelligence Unit, The Economist Intelligence Unit Limited 2014.
 3. Giscombe K., Agin M., Deva V. (2011), Building Trust Between Managers and Diverse Women Direct Reports: Recommendations for Human Resources Departments, Managers, and Individuals, New York, Catalyst.
 4. Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Roch Remisko В., Wolsa M. (2009), Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 5. Kirton G., Greene A. M. (2010), The Dynamics of Managing Diversity. A Critical Aprroach, Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann.
 6. Patrick H., Kumar V. (2012), Managing Workplace diversity: Issued and Challenges, SAGE Open.
 7. Sweeney P. D., McFarlin D. B. (1993), Workers' evaluations of the "ends" and the "means": An examination of four models of distributive and procedural justice, Organization Behavior and Human Decision Processes, nr 55.
 8. Świstalski W. (2008), Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy, Zielona Góra, Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Sznajder A. (2013), Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Warszawa, Konfederacja Lewiatan.
 10. Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3/4.
 11. Wiktorska-Święcka A. (2011), Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla Dolnego Śląska. Opracowanie strategii zarządzania różnorodnością. Wrocław, Agencja Rozwoju Innowacji.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu