BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chaberek-Karwacka Grażyna (WSB University in Torun), Cicharska Aleksandra (University of Gdansk)
Title
Development of Logistics Infrastructure in the Functional Zone of Tri-City Agglomeration in the Context of Demographic Changes
Source
Torun Business Review, 2015, nr 14(1), s. 123-136, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Infrastruktura, Logistyka, Przemiany demograficzne, Sytuacja demograficzna, Aglomeracje miejskie
Infrastructure, Logistics, Demographic transformation, Demographic situation, Urban agglomerations
Note
summ.
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
The aim of this paper is to analyze sufficiency of pace and directions of logistics infrastructure development in the context of demographic changes being observed in the functional zone of Tri-city Agglomeration. Twelve administrative units approved by the Spatial Management Plan of Pomorskie Voivodship which constitute the functional area of Tri-city Agglomeration have been subjected to the analysis over the period 1995-2014. The analysis has shown that the pace of logistics infrastructure development is much slower than the pace of the population growth. However. some positive changes are observed in this matter which influence relatively fast development of communities comprising the functional zone of the agglomeration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych. (2015). Retrieved from http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html? p_name=indeks.
 2. Chaberek M. (2006). Funkcje logistyki w stymulacji porządku systemów gospodarczych. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego". Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych. V.
 3. Chaberek-Karwacka G., Cicharska A. (2013). Wpływ rozwoju infrastruktury logistycznej na zmiany ludnościowe obszarów wiejskich otoczenia aglomeracji gdańskiej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego". Ekonomika Transportu i Logistyka nr 46. Modelowanie procesów i systemów logistycznych. XII.
 4. Cicharska A. (2011). Demographic transformations of polish metropolises (Tri-City case study). "Analele Universităţii din Oradea - Seria Geografie. 1.
 5. Cicharska A., Karwacka G. (2012). The aspects of the peripheral areas development in the Pomeranian Region. [w:] T. Michalski., A. Radchenko (Eds.). Global, Continental. National and Regional Conditions of Local Development. Gdansk-Kharkiv: ADNDU.
 6. Czapiewska G. (2010). Aktywność i integracja społeczna mieszkańców wsi województwa pomorskiego. [w:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (Eds.). Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: IGiPZ PAN.
 7. Grava S. (2003). Urban transportation Systems. Choices for communities. New York: McGrow-Hill.
 8. Howes R., Robinson H. (2005). Infrastructure for the Built Environment. Global Procurement Strategies. Oxford: Elsevier.
 9. Kajdanek K. (2011). Suburbanization in Poland - a socio-spatial landscape. Przegląd Socjologiczny. 60(2/3).
 10. Kok H. (1999). Migration from the city to the countryside in Hungary and Poland. "Geojournal. 49(1).
 11. Kosakowo. (2015) Retrieved from OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/relation/1555427.
 12. Michalski T. (2002). Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej ludności wiejskiej w Polsce. [w:] J. Bański, E. Rydz (Eds.). Społeczne problemy wsi. Warszawa: IGiPZ PAN.
 13. Obwodnica Metropolitalna (2015). Retrieved from Chwaszczyno: http://www.chwaszczyno. pl/wiadomosci-wszystkie/obwodnica-metro politalna.html.
 14. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Załącznik do uchwały nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26.10.2009. Gdańsk.
 15. Stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie delimitacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Trójmiasta do opracowania "Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich". (2013). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
 16. Taniguchi E., Tompson R.G., Yamada T., Von Duin R. (2001). City Logistics. Network Modelling and Intelligent Transport Systems. Bingley: Emerald.
 17. Vescoukis V., Stratigea A., Giaoutzi M. (2012). Teleworking: From a technology potential to a social evolution. Regional Science Inquiry. 3-4.
 18. Zebik G. (2011). Typology of suburban communities in Poland. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series. 16.
 19. Żukowo. (2015). Retrieved from OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/relation/1584925.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v14i1.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu