BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasielewska-Marszałkowska Iwona (WSB University in Torun)
Title
Directions of Development of New Forms of Performance of Logistics Functions by Forwarding (Freight Forwarders) in Modern Supply Chains
Source
Torun Business Review, 2015, nr 14(1), s. 137-150, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Logistyka, Przedsiębiorstwo spedycyjne, Spedycja, Łańcuch dostaw
Logistics, Forwarding firm, Freight forwarding, Supply chain
Note
summ.
Abstract
Globalisation of national economies and increasing competition as well as permanent changes in the modern economic environment and political determinants are affecting the search for solutions that will improve the implementation of logistics processes in today's global supply chains. Providers of logistics services strengthen their competences, broaden the range of their services and adapt to the requirements of stakeholders, by offering among others: adaptation and development of their logistics infrastructure, modern IT systems that improve the implementation and monitoring of logistic processes. Contemporary trends and developments on the market of logistic and forwarding services are still defining new quality. Traditional forwarding service models are replaced by a wide spectrum of logistic services for contemporary supply chains. It is assumed that the market of logistic services is the next stage of development of the transport and forwarding market. Logistic services are a more advanced version of forwarding services and the activity of a logistics company is a modern form of forwarding. (original abstract) (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brdulak, H. (2015, June 24). Dobry rok w branży transportu i logistyki. 20. Edycja Rankingu firm TSL. "Dziennik Gazeta Prawna". 120(4013).
 2. Chaberek M. (2002). Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Chaberek M., Trzuskawska-Grzesińska A. (2011). Źródła i kierunki rozwoju funkcji Trzeciego Partnera Logistycznego we współczesnych łańcuchach dostaw, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu. 235.
 4. Ciesielski M. (Eds.). (2005). Rynek usług logistycznych. Warszawa: Difin.
 5. Ciesielski M., Długosz J. (Eds.). (2010). Strategie łańcuchów dostaw. Warszawa: PWE.
 6. Dembińska-Cyran I. (2004). 4 PL - nowa generacja operatora logistycznego. "Logistyka". 4.
 7. Gunasekaran A., Ngai, E.W.T. (2005). Build-to-order supply chain management: a literature review and framework for development. "Journal of Operations Management". 23. 423-451.
 8. Liston P., Byrne J., Byrne P.J., Heavey C. (2007). Contract costing in outsourcing enterprises: Exploring the benefits of discrete-event simulation. "International Journal of Production Economics". 110. 97-114.
 9. Marciniak-Neider D., Neider J. (Eds.). (2011). Podręcznik Spedytora. Gdynia: PISIL.
 10. Maternowska M. (2002). Fourth Party Logistics™ (4PL) - kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach łańcucha dostawczego. "Logistyka". 1.
 11. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (Eds.). (2008). Transport. Warszawa: PWN.
 12. Rydzkowski W., Trzuskawska-Grzesińska A., (2008). Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na świecie i w Polsce. [w:] Nowe wyzwania-nowe rozwiązania. Poznań: ILiM.
 13. Rzęśny-Cieplińska J. (2013). Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Rzęśny-Cieplińska J. (2012). Konkurencyjność spedytorów na rynkach niszowych. "Logistyka". 2.
 15. Schary P.B., Skjott-Larsen T. (2002). Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. Warszawa: PWN.
 16. Sikorski P.M. (2008). Spedycja w praktyce - XXI wiek. Warszawa: PWT.
 17. Wasielewska-Marszałkowska I. (2014). Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw. Warszawa: CeDeWu.
 18. Ziemek G.: Outsourcing zadań logistycznych. Retrieved from http://progressmakers.pl/pagc.php/i/show/1667.
 19. http://www.3plwire.com/2009/05/05/top-25-global-3pls-2008/.
 20. http://www.3plstudy.com/downloads/download-3rd-party-logistics study/.
 21. http://www.hoyer-group.com
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v14i1.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu