BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ivanov Mikhail Y. (Samara State Academy of Social Sciences and Humanities)
Title
Practices of Monitoring Performance Efficiency of the Regional Executive Authorities
Praktyki monitorowania efektywności regionalnych władz wykonawczych
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2015, t. 42, nr 4, s. 7-22, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Monitorowanie procesów, Efektywność
Public administration, Self-government administration, Process monitoring, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki studiowania mechanizmów mających zastosowanie do oceny skuteczności działania władz wykonawczych w jednym z regionów Federacji Rosyjskiej - Samara Oblast - zaangażowanych w organizację świadczenia usług socjalnych, która obejmuje przegląd dokumentów normatywnych zawierających wskazówki metodologiczne i wytyczne dotyczące prowadzenia monitoringu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of studying mechanisms applicable to evaluating performance efficiency of the executive authorities in one of the Russian Federation regions - Samara oblast - involved in organizing delivery of social services, which includes review of normative documents containing methodological deliberation and guidelines on conducting the monitoring. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkinson, A., Stiglitz, J. (1980), Lectures on public economics, A. Atkinson, J. Stiglitz. - NY: McGraw-Hill.
 2. Becker G.S. (1964), Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education. New York: National Bureau of Economic Research.
 3. Becker G.S. (1960), Underinvestment in college education?, American Economics Review (Papers and proceedings). No. 50.
 4. Coleman J.S. (1966), Equality of educational opportunity. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 5. Coleman J.S., Hoffer T. (1987), Public and private high schools: The impact of communities. New York: Basic Books.
 6. Coleman J.S., Hoffer T., Kligore S. (1981), Public and private high schools. Washington, DC: National Center for Education Statistics.
 7. Finansovoje upravlenie razvitiem ekonomicheskih sistem / А.А. Аdamenko, I.P. Gerashenko, N.V. Gorodnova. Novosibirsk. 2010.
 8. Gramlich, E. (1981), Benefit-cost analysis of government programs. Englewood Cliffs. - NJ: Prentice Hall.
 9. Hanushek E.A. (1987), Education production functions. Oxford, England: Pergamon Press.
 10. Hanushek E.A. (1986), The economics of schooling: Production and efficiency in public schools // Journal of Economic Literature. No. 24.
 11. King R.A. Equalization in New Mexico school finance // Journal of Education Finance. 1983. No. 9.
 12. Klimenko А.V. Ispolnitelnaja vlast kak objekt monitoringa i otsenki // Problemy sovremennogo gosudarstvennogo upravlenija v Rossii. - Vol. № 3(8). - Мoskow, 2007.
 13. MacPhail-Wilcox B., King R.A. Production functions revisited in the context of educational reform // Journal of Educational Finance. 1986. No. 12.
 14. Mishan, E.J. Cost - benefit analysis [Text] / E.J. Mishan. - London: George Allen & Unwin Ltd, 1984.
 15. Musgrave, R.A., Musgrave, P.B. Public finance in theory and practice [Text] / R.A. Musgrave, P.B. Musgrave. New York: McGraw-Hill, 1989.
 16. Williams, A. Efficiency in the Public Sector: the theory and practice of cost-benefit analysis [Text] / A. Williams, E. Giardina. - Great Britain: University Press, Cambridge, 1993.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
DOI:http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.043
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu