BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Powiertowska Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Policy of Small and Medium-Sized Enterprises in China
Polityka wobec sektora MŚP w Chinach
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2015, t. 42, nr 4, s. 23-33, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka
Small business, Politics
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone zaprezentowaniu sektora MŚP w Chinach. Przedstawione zostały kryteria i definicja przedsiębiorstw chińskich. Uwaga została zwrócona na kulturę tradycyjną opierającą się na konfucjanizmie, który wpływa na zarządzanie MŚP. Przedstawione zostały reformy przeprowadzone wobec sektora MŚP od 2000 roku oraz programy mające na celu wspieranie sektora MŚP. (abstrakt oryginalny)

This study is a general review of the SME sector in China. It contains criteria and definition of Chinese companies, brings special attention to traditional culture based on Confucianism, which influences the management of SME. The article also traces the SME sector reforms that have been carried out since 2000, as well as programs aimed at supporting the SME sector in China. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cunningham L. X., (2011), SMEs as motor of growth: A review of China's SMEs development in thirty years (1978-2008), "Human Systems Management", nr 30.
 2. http://www.szse.cn/main/en/ChiNext/aboutchinext/
 3. http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/chinska-gieldamalych- firm-weszla-w-nowy-etap/
 4. http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/rynek-pozagieldowy-ma-byc-w-chinach-miejscem-latwego-pozyskiwania-kapitalu/
 5. https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/chiny-lichwiarze-traca-grunt-a-banki-monopol/
 6. http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/chiny-small-businessprzedsiebiorcy-rozwoj/
 7. http://www.eria.org/SME%20Development%20in%20China_A%20Policy%20Perspective%20on%20SME%20Industrial%20Clustering.pdf
 8. http://www.bigchina.pl/printer/article/news/3062
 9. http://www.gochina.gov.pl/files/?id_plik=194
 10. http://mfiles.pl/pl/index.php/Quanxi
 11. http://www.psz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=40421
 12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfucjanizm
 13. http://www.wiadomosci24.pl/artykul/nowa_klasyfikacja_wielkosci_przedsiebiorstw_w_chinach_204886.html
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
DOI:http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.044
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu